Netherlands

Wet verbeterde premieregeling aangenomen

 

Met de Wet verbeterde premieregeling wordt een nieuw soort pensioenuitkering in de Pensioenwet opgenomen: de variabele uitkering. Werknemers die pensioen opbouwen in een beschikbare premieregeling of in een regeling op basis van een kapitaalovereenkomst kiezen voor pensionering tussen de nieuwe variabele uitkering óf de traditionele vaste uitkering.

Maakt een werknemer geen keuze, dan wordt het beschikbare kapitaal aangewend voor de vaste uitkering. Een combinatie van een vaste en variabele uitkering is ook mogelijk. Het keuzerecht wordt waarschijnlijk op 1 september 2016 in de Pensioenwet opgenomen.

Variabele uitkering
Het is belangrijk werknemers goed te informeren over de keuze voor een variabele pensioenuitkering en de eventuele risico’s daarvan. Werknemers beleggen met een variabele uitkering door na de pensioendatum. De hoogte van de pensioenuitkering is afhankelijk van het beleggingsresultaat en daarnaast kunnen het sterfteresultaat en de levensverwachting de uitkering beïnvloeden. Een variabele uitkering van het netto pensioen is ook mogelijk. Bij de keuze voor een variabele uitkering met een vaste daling zal de uitkering in de beginfase hoger zijn, maar kan deze in de eindfase juist lager zijn.

Keuzemoment vaste of variabele uitkering
Werknemers kiezen net voor hun pensioendatum definitief voor een vaste of variabele uitkering. Maar voor een variabele uitkering moet de pensioenuitvoerder al tijdens de opbouwfase maatregelen treffen. Om optimaal het voordeel van een variabele uitkering te hebben kunnen de beleggingen in de opbouwfase langer risicovoller blijven. Daarmee ligt het feitelijke keuzemoment ruim voor de pensioendatum!

Shoppen
Iedere pensioenuitvoerder heeft een eigen aanbod. Kiest een werknemer voor de variabele uitkering terwijl de pensioenuitvoerder deze niet uitvoert? Dan zal hij deze elders moeten onderbrengen. Hetzelfde geldt voor een vaste uitkering: kent de pensioenuitvoerder die niet dan moet een werknemer deze bij een andere uitvoerder inkopen.

Collectieve deling en keuzerecht
Bij collectieve deling van resultaten kan het keuzerecht van werknemers voor een vaste of variabele pensioenuitkering vervallen. Het is belangrijk werknemers daarover goed te informeren. En over de eventuele consequenties daarvan. Bij collectieve deling van de resultaten is er een toedelingskring. Hierin wordt het kapitaal van pensioengerechtigden die kiezen voor een variabele uitkering ondergebracht. Pensioenuitvoerders kunnen deelnemers al in de opbouwfase toelaten tot de toedelingskring. Dat betekent dat zij op het moment van toetreding al de keuze maken voor een variabele uitkering. Het keuzerecht op de pensioendatum komt dan te vervallen. Deelnemers kunnen tussentijds niet uit de kring stappen en dus ook niet meer kiezen voor een vaste uitkering.

Bijzonderheid pensioenfonds
Sociale partners kunnen het keuzerecht anders invullen als een pensioenfonds de variabele uitkering uitvoert en als hierbij sprake is van collectieve deling van resultaten. De variabele uitkering kan dan als standaard gelden. Dat betekent dat deelnemers vanaf de pensioendatum een variabele uitkering krijgen, tenzij zij expliciet kiezen voor een vaste uitkering.

Verdere invulling variabele uitkering
De Wet verbeterde premieregeling is snel tot stand gekomen en daardoor is voor de praktijk nog niet alles ingevuld. Zowel de wetgever als De Nederlandsche Bank (DNB) komen nog met verdere regelgeving en richtlijnen. Ook wordt de mogelijkheid van aankoop van een variabele uitkering in een vrijwillige regeling nog verder onderzocht.

Voorbereidingen pensioenuitvoerders
Pensioenuitvoerders moeten de gevolgen van de variabele uitkering inpassen in het beleggingsbeleid. Op sommige onderdelen krijgen ze daarvoor tot 1 januari 2018 de tijd. Invoering van de variabele uitkering betekent in ieder geval keuzes maken en veel voorbereiden. Zo kunnen zij het beleggingsrisicio in de opbouwfase bijvoorbeeld afbouwen door een bepaalde beleggingscyclus te volgen. Maar daarvoor zijn ook andere mogelijkheden. Ook wordt de zorgplicht van pensioenuitvoerders in de beschikbare premieregeling bij de invoering van de variabele uitkering uitgebreid. Het is nog afwachten met welke producten verzekeraars op de markt komen en in hoeverre pensioenfondsen de variabele uitkering direct gaan uitvoeren.

Communicatie
Volgens de Pensioenwet moet communicatie over pensioen correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Dat geldt ook voor de variabele uitkering. Pensioenuitvoerders moeten hier goed op letten, zeker zolang er nog geen modellen voor de variabele uitkering beschikbaar zijn.

Het toekomstig pensioenstelsel: bent u voorbereid?
De Wet verbeterde premieregeling lijkt de voorbode te zijn van het toekomstig pensioenstelsel. Werkgevers en pensioenuitvoerders doen er goed aan zich nu al uitgebreid voor te bereiden en goede keuzes te maken. Voor werkgevers die een beschikbare premieregeling hebben of willen, is het zeker van belang om de mogelijkheden van een variabele uitkering bij een bepaalde pensioenuitvoerder in de afwegingen mee te nemen. Hoe begeleid en adviseer je als werkgever je werknemers daar bijvoorbeeld bij? Aon is volledig op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden en kan u in dit proces uitstekend begeleiden.
 

Donderdag 23 juni 2016

 

Aanmelden Connected
Met het onderstaande formulier kunt u zich abonneren op de Connected nieuwsbrief.