Netherlands

Actie en reactie bij pandemieën

 

Het momenteel heersende Zika-virus en de Ebola-epidemie die nog vers in ons geheugen ligt, laten zien dat infectieziekten zich snel verspreiden en ieder moment de gezondheid van mens en wereldeconomie kunnen bedreigen. Voor bedrijven is het daarom belangrijk hierop voorbereid te zijn.

De snelle verspreiding van het Zika-virus in Zuid-Amerika leidt momenteel tot een flinke mediadruk en veel bezorgdheid bij het grote publiek. De World Health Organization (WHO) heeft naar aanleiding van deze uitbraak de noodtoestand uitgeroepen en waarschuwt voor een mogelijk ‘explosief verspreiden’. Ook adviseert de WHO zwangere vrouwen niet te reizen naar de getroffen gebieden en insectenwerende middelen te gebruiken als ze er verblijven.

Adequaat reageren
Epidemieën of pandemieën zijn vaak alleen ‘top of mind’ als media er aandacht aan besteden. Dat kan betekenen dat overheden en bedrijven traag reageren als er minder aandacht is voor een uitbraak. Zo werd de WHO sterk bekritiseerd vanwege de trage reactie op Ebola, die er mede toe geleid heeft dat de situatie verder verslechterde.

Goed en adequaat reageren op ziekte-uitbraken als Zika kan voor bedrijven een flinke uitdaging zijn. De angst voor een pandemie kan grote, economische impact hebben. Deze verstoring kan net zo schadelijk zijn als de feitelijke pandemie. Overreactie kan daarom evenveel kritiek en schade veroorzaken als niet reageren.

Voorbereid zijn op pandemieën
Opereert uw bedrijf internationaal, dan is het belangrijk dat uw bedrijf zich goed voorbereidt op een eventuele pandemie. Denk niet dat uw organisatie te klein is voor een crisisplan. Ook minder grote bedrijven die internationaal actief zijn, moeten voorbereid zijn. Naast de potentiële economische risico’s is er ook de zorgplicht voor uw medewerkers. U bent als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers tijdens het werk of een zakelijke reis.

Schadevergoeding bij nalatigheid
Een medewerker die door werk of zakelijk reizen is blootgesteld aan besmettingsgevaar, kan een vordering tot schadevergoeding instellen bij zijn werkgever. Een werkgever kan dan veroordeeld worden als de besmetting een gevolg is van zijn nalatigheid, als de juiste protocollen ontbreken of als deze niet opgevolgd zijn. Zelfs een echtgenoot of familielid die door de medewerker is besmet, kan een vordering instellen.

Aandachtspunten bij een pandemiescenario

  • Verblijven uw medewerkers in of reizen zij naar gebieden waar gedocumenteerde en gediagnosticeerde ziektegevallen zijn?
  • Verrichten uw medewerkers werkzaamheden waardoor zij een verhoogde kans lopen op blootstelling aan infectie?
  • Werken uw medewerkers in de nabijheid van leveranciers of andere strategische partners die een grotere kans hebben om met de ziekte in aanraking te komen?

Beantwoordt een bedrijf één of meer van de bovenstaande vragen met ‘ja’? Dan is het belangrijk dat er een crisisplan is, om adequaat te kunnen reageren en mogelijke nadelige effecten te minimaliseren.

Crisiscommunicatie
Een belangrijk onderdeel van uw crisisplan is de crisiscommunicatie. Ontwikkel hiervoor in- en externe communicatiestrategieën en bereid deze voor. Niet voorbereid zijn kan leiden tot imagoschade en verlies van productiviteit door niet goed geïnformeerde en angstige medewerkers. Bedenk hoe u met uw medewerkers communiceert over de situatie en focus daarbij op de volgende onderwerpen:

  • Benoem de feiten
  • Ontrafel de angst
  • Leg uit welke maatregelen u heeft genomen om medewerkers te beschermen
  • Leg uit wat medewerkers zelf kunnen doen om besmetting op het werk of tijdens een zakenreis te voorkomen
  • Beschrijf de potentiële impact op uw organisatie
  • Benoem uw bedrijfsbeleid

Meerwaarde crisisplan
Ziekte-uitbraken als Zika en Ebola leiden vaak al in een vroeg stadium tot onzekerheid en onrust. Dan al moet uw organisatie zich voorbereiden en beslissen hoe te reageren. Zolang betrouwbare informatie over de situatie ontbreekt, is onzekerheid en onrust waarschijnlijk onvermijdelijk. Maar een crisis- en communicatieplan helpt paniek te voorkomen. En een rustige en effectieve reactie op epidemieën draagt bij aan het beschermen van gezondheid en levens van medewerkers en het reduceren van de economische gevolgen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over hoe u uw organisatie adequaat kunt voorbereiden op de gevolgen van een pandemie? Lees dan het artikel over de Zika-uitbraak in The One Brief. Of neem contact op met Gerard Wallis de Vries. Hij kijkt graag samen met u naar uw specifieke situatie.