Netherlands

Duurdere zorg voor consument raakt werkgever

 

Zorg wordt steeds duurder. In een poging om te besparen op zorgkosten, sluiten steeds minder consumenten een aanvullende verzekering af. Ook kiezen meer en meer mensen voor een hoger vrijwillig eigen risico. De budgetpolis wint aan populariteit en zorgmijding komt steeds vaker voor. Tegelijkertijd wordt er meer beroep gedaan op mantelzorgers bij de zorg voor familieleden.

Deze ontwikkelingen in het zorglandschap hebben ook gevolgen voor u als werkgever. Kiezen uw werknemers bijvoorbeeld voor een budgetpolis, dan kunt u geconfronteerd worden met extra verzuim door reistijd naar de dichtstbijzijnde gecontracteerde zorgverlener. Heeft een werknemer zorg nodig om te re-integreren, maar krijgt hij die zorg niet vergoed door een verhoogd eigen risico? Dan klopt hij hiervoor mogelijk bij u aan. Als werkgever moet u meewerken aan re-integratie-inspanningen van uw werknemers.

Zorgkosten
Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de afgelopen jaren veel gedaan om de stijging van zorgkosten terug te dringen. Daarvoor heeft ze bijvoorbeeld succesvolle afspraken gemaakt met zorgverleners en zorgverzekeraars. Toch lijkt het erop dat de zorgkosten in 2016 weer wat sneller stijgen dan in voorafgaande jaren.

Inzet reserves
De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars grote delen van hun financiële reserves ingezet om de stijging van de nominale zorgpremies te beperken. In 2016 was dit gemiddeld 140 euro per betalende verzekerde. Hierdoor nemen de reserves van de zorgverzekeraars uiteraard af. Daarnaast gelden er per 2016 nieuwe, zwaardere solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars. Deze trends zorgen ervoor dat verzekeraars op termijn geen reserves meer kunnen inzetten, met een forse premiestijging tot gevolg.

Overstappen
In 2016 zijn minder mensen geswitcht van zorgverzekeraar dan in 2015: ongeveer 6,3% van de verzekerden stapte over, tegen 6,8% in 2015. Het verzekeringsaanbod van de verschillende zorgverzekeraars verschilt niet veel van elkaar. Aon vindt dat er te weinig differentiatie is in het aanbod van zorgverzekeraars. Het vergelijken van zorgverzekeringen lijkt ook geen interessant onderwerp voor veel mensen: 66% van de verzekerden is sinds 2006 niet meer overgestapt naar een andere zorgverzekeraar!

Collectieve verzekeringen
Een andere trend sinds 2015 is de afname van het aantal collectief verzekerden. Voor de overheid is dit aanleiding om te onderzoeken of collectiviteiten nog levensvatbaar zijn. Wilt u weten hoe wij hierover denken? Lees dan ons artikel over collectieve verzekeringen. Denkt u erover een zorgcollectiviteit op te zetten? Dan is goede communicatie essentieel. U moet uw werkgevers immers overhalen om deel te nemen. Aon heeft hier ruime ervaring mee en kan u hierbij helpen.

Mantelzorg
Tot slot zien we een toename van het aantal mantelzorgers. De overheid treedt steeds meer terug en verplaatst zorgtaken richting gemeenten via de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten hoeven geen zorg te bieden als de zorg ook door mantelzorgers geleverd kan worden. Dit legt druk op de omgeving van de zorgvrager en zorgt ervoor dat het aantal mantelzorgers toeneemt.

Download Whitepaper Mantelzorg en Trendrapport Zorg
Uit cijfers blijkt dat zo’n 10% van de mantelzorgers ernstige belasting ervaart door het bieden van mantelzorg. Dit raakt ook u als werkgever, want ook onder uw werknemers bevinden zich ook mantelzorgers! Daarom hebben we een whitepaper over mantelzorg uitgebracht. Hierin bieden we u veel informatie over mantelzorg en tips over hoe u met mantelzorgers in uw bedrijf om kunt gaan. Wilt u meer weten over alle recente ontwikkelingen in de zorg? Bekijk dan het geactualiseerd Trendrapport Zorg. Daarin zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rij.