Netherlands

Nieuwe ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid

 

Werknemers productief, gemotiveerd en gezond houden. Zodat ze tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken. Daar streven alle werkgevers naar. Ook in 2017 stimuleert het Europees Sociaal Fonds (ESF) duurzame inzetbaarheid van werknemers met een subsidieregeling. Daarvoor kunt u zich vanaf 14 november inschrijven.

Een extern adviseur kan u helpen uw medewerkers productief, gemotiveerd en gezond te houden. Bijvoorbeeld door nieuwe inzichten of extra expertise te bieden om de duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Voor de inzet van een adviseur, kunt u een subsidie aanvragen. U krijgt dan een advies en een implementatieplan. Ook krijgt u begeleiding bij de implementatie van het advies.

Thema’s die onder de subsidieregeling vallen
Dient u een subsidieaanvraag in, dan bent u gebonden aan bepaalde thema’s voor duurzame inzetbaarheid. In tegenstelling tot eerdere jaren is het maken van een bedrijfs- of organisatiescan geen apart thema meer. Dit kan alleen binnen één van de onderstaande thema’s worden uitgevoerd.

 

Dien uw subsidieaanvraag op tijd in
De inschrijving voor de subsidie opent op 14 november en sluit op 25 november om 17.00 uur. Er is voor aankomend jaar 13 miljoen euro beschikbaar. Dat is minder dan vorig jaar. Het Europees Sociaal Fonds behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De kans dat het volledige budget dit jaar wordt verdeeld is aanwezig. Dien uw aanvraag daarom zo snel mogelijk in!

Vereisten voor de subsidieaanvraag
De aanvraag moet voldoen aan bepaalde eisen. Zo moet duidelijk zijn op welke wijze de duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt bevorderd en hoe werknemers in het project worden betrokken. Uit de offerte van de adviseur moet tevens blijken dat het project op een efficiënte en effectieve manier bijdraagt aan de duurzame inzetbaarheid. Een project mag hoogstens twaalf maanden duren vanaf de dagtekening van subsidieverlening en uitsluitend uren van de adviseur in die periode zijn subsidiabel.

Aon helpt u op weg
Aon heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met de aanvraag van de subsidies en het succesvol uitvoeren van projecten onder de ESF-subsidie. We denken ook graag met ú mee over de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie. Wilt u weten hoe Aon uw bedrijf in een dergelijk project kan ondersteunen? Neem dan contact op met Anouk van Stipriaan.

 1. Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.
  Dit thema onderschrijft het nauwe verband tussen de fysieke en psychische gesteldheid en het functioneren, verzuim en uitval van werkenden.

 2. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden.
  Mensen kunnen hun werkzekerheid verhogen door te blijven leren op de werkplek in een snel veranderende arbeidsmarkt.

 3. Het stimuleren van interne mobiliteit van werknemers, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.
  Werknemers zullen zich in steeds grotere mate flexibel moeten inzetten en vooruit moeten denken over mogelijke carrièrestappen, taken en ambities binnen en buiten de organisatie.

 4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibele werktijden.
  Het zelf kunnen reguleren van werk bevordert duurzame inzetbaarheid. Werknemers krijgen in toenemende mate verantwoordelijkheid en vertrouwen om zelf invloed uit te oefenen op hun taken en werkafspraken binnen de organisatie.