Netherlands

Of u nu kiest voor publiek of privaat: hou zelf de regie!

 

Het kan u als werkgever niet ontgaan zijn: de druk om te kiezen hoe u het risico voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers wilt verzekeren is enorm. We herhalen het nog maar een keer: vanaf 1 januari 2017 bent u voor de duur van 12 jaar verantwoordelijk voor de kosten én de begeleiding van uw zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Zowel de werknemers in vaste dienst als de collega’s met een flexcontract.

U kunt besluiten eigenrisicodrager te worden en deze verantwoordelijkheden vervolgens ‘uitbesteden’. U sluit dan een verzekeringsdekking af (dat is zelfs in de meeste gevallen verplicht als u eigenrisicodrager bent voor de WGA) en u neemt een deskundige dienst of casemanager in de arm voor de complexe verplichtingen die de wetgever bij u als werkgever heeft neergelegd. U kunt ook besluiten geen eigenrisicodrager te worden en uw verplichtingen door het UWV te laten uitvoeren. De keuze voor al dan niet eigen risico is afhankelijk van een aantal bedrijfsspecifieke factoren. Daarvoor kunt u zich laten adviseren door een deskundige partij.

Zelf verantwoordelijk!
Maar wat uw keuze ook is en op welke wijze u uw risico’s en verplichtingen ook afdekt; u bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw wettelijke verplichtingen. Hoewel sommige partijen anders suggereren, kunt u die verantwoordelijkheid aan niemand overdragen. Houd hier rekening mee in uw afwegingen. Ook wanneer u zich publiek verzekert via het UWV, houdt u verplichtingen.

Regie in eigen hand
Los daarvan blijft het altijd raadzaam om de regie in eigen hand te houden. Hoewel veel aanbieders in het private domein (verzekeraars, arbodiensten, casemanagementdiensten) de laatste jaren een enorme kwaliteitsverbetering hebben doorgevoerd, is het onverstandig om er als werkgever blind op te vertrouwen dat alles wel goed zal gaan. Selecteer zorgvuldig met welke partij(en) u in zee gaat en laat u daarbij deskundig adviseren. Het is verstandig de benodigde diensten en dekkingen zoveel mogelijk bij eenzelfde partij af te nemen, omdat de keten dan beter beheersbaar wordt. Bovendien is dan de bereidheid van de risicodragend verzekeraar groter om voor u te investeren in kosten voor preventie en re-integratie. Bij het afdekken van het WGA-risico van de werkgever eisen steeds meer verzekeraars dat deze tevens eigenrisicodrager voor het ZW-risico wordt. En dat eventueel verzekert bij dezelfde verzekeraar. Op zich is er wat voor te zeggen dat je beter regie kunt voeren op verzuim en arbeidsongeschiktheid wanneer je de gehele keten beheerst. Maar het vergroot wel de complexiteit voor de werkgever.

Achterstanden
Kiest u ervoor in het publieke domein te blijven, dan wordt u geconfronteerd met een uitvoerder (het UWV) die nog steeds op veel gebieden enorme achterstanden heeft. Voor herbeoordelingen bestaan reeds enorme wachttijden, waardoor veel werknemers langer dan noodzakelijk in de WGA blijven en u in uw financiële belangen kunt worden geschaad. Recent bleek dat het UWV daarnaast ook onvoldoende capaciteit heeft om fraudegevallen te beoordelen. Daardoor zijn de uitkeringslasten mogelijk hoger dan nodig, en betaalt u als werkgever dus wellicht teveel premie. Kortom: ook wanneer u kiest voor publieke uitvoering van uw wettelijke verplichtingen, doet u er verstandig aan u te laten ondersteunen. Externe deskundigen kunnen beoordelen of de uitvoerder zich aan zijn verplichtingen houdt en dus de belangen van werkgever én werknemer dient.

Hou zelf de regie!
Het beeld is duidelijk. Als werkgever kunt u het beste altijd zelf de regie houden over de verplichtingen die de wetgever u stelt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ongeacht of u uw verplichtingen zelf draagt (en eventueel privaat afdekt) of dat u de uitvoering binnen het publieke domein door het UWV laat gebeuren. Hoewel de tijd dringt, is het in veel gevallen nu nog niet te laat u hierin deskundig te laten adviseren. Dit kan u veel moeite en uiteindelijk kosten schelen.