Netherlands

Duty of care: meer dan een morele verplichting

 

Het is met recht een hot topic: het welzijn en de veiligheid van medewerkers tijdens internationale opdrachten of werkzaamheden in afgelegen gebieden. Want er kan van alles misgaan. Naast natuurrampen, stakingen en politieke onrust, speelt het toenemende aantal terroristische aanslagen een belangrijke rol.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen voor werknemers die op zakenreis gaan. Toch hebben veel bedrijven geen beleid op dit gebied. En als ze dat wel hebben, sluit dat vaak niet aan op de actuele situatie in de wereld. Het gevolg is dat incidenten alsnog vaak ad-hoc worden opgepakt, met alle risico’s van dien. Niet alleen voor uw medewerkers, maar ook voor uw organisatie zelf. Zo kan kennis verloren gaan en kan uw imago een flinke deuk oplopen als achteraf blijkt dat uw beleid niet op orde was.

Toenemende risico’s
De nieuwste editie van Aon’s Terrorism & Political Violence Risk Map laat zien dat terroristische aanslagen niet alleen buiten de Europese Unie (EU) een risico vormen, maar in toenemende mate ook daarbinnen. Zo nam het aantal incidenten in Westerse landen in 2016 toe met 174%. Dat maakt het waarborgen van de veiligheid van werknemers tijdens een internationale opdracht tot een steeds grotere uitdaging. Dat werd zeer recent nog duidelijk in Stockholm, waar een van de slachtoffers een expat was. Hoe gaat u als bedrijf om met deze ontwikkelingen?

Hoe zit het ook alweer?
De wettelijke zorgplicht die u heeft voor uw werknemers, de Duty of Care, gaat in op het moment dat een werknemer voor een internationale opdracht de voordeur uitstapt. En het geldt tot het moment dat hij diezelfde deur weer binnenstapt na de reis. Als werkgever bent u altijd eindverantwoordelijk. Daarom is het van groot belang om het Duty of Care-beleid goed in te richten. Dat is geen eenmalige bezigheid. De continu veranderende omstandigheden wereldwijd vragen steeds om evaluatie en aanpassing van dat beleid. Met onze Terrorism & Political Violence Risk Map en de Political Risk Map bent u op de hoogte van de laatste stand van zaken, zodat u nu al passende maatregelen kunt nemen.

Voorkomen is beter dan genezen
Een incident is niet altijd te voorkomen. Maar ook als het misgaat, maakt een goede voorbereiding een wereld van verschil. Die voorbereiding gaat verder dan het afsluiten van een verzekeringspolis. In de eerste plaats omdat uw wettelijke verplichtingen verder gaan. Zo bent u verplicht medewerkers te waarschuwen voor risico’s en de mogelijke gevolgen daarvan. Maar Duty of Care gaat er uiteindelijk om dat u garant kunt staan voor de veiligheid van uw mensen.

Vijf ingrediënten voor een gezond Duty of Care beleid

  • Zorg voor een goed doordacht buitenlandbeleid met bijbehorende maatregelen
  • Breng mogelijke veiligheidsrisico’s per regio in kaart
  • Stel een plan van aanpak op met concrete maatregelen om gevaarlijke situaties voor zover mogelijk te voorkomen en/of de werknemers hiertegen te beschermen
  • Organiseer structurele veiligheidssessies waarin u de risico’s met uw medewerkers bespreekt
  • Besteed aandacht aan gezinsleden van uitgezonden medewerkers