Netherlands

Beperkt verzekerd door handelssancties: drie tips

Wat denkt u: mag uw verzekeraar altijd de behandelkosten vergoeden van een werknemer die bij zijn werk in het buitenland een ongeval heeft gehad? Natuurlijk, denkt u waarschijnlijk. Maar vanzelfsprekend is dat niet. De Verenigde Naties, de Europese Unie en ook individuele landen verbieden verzekeraars steeds vaker bepaalde vergoedingen in landen waartegen economische sancties zijn afgekondigd. Dat vraagt ook extra alertheid van u als werkgever, zeker als u regelmatig medewerkers naar het buitenland stuurt. Wat kunt u concreet doen?

Iran, Rusland en Noord-Korea zijn slechts enkele voorbeelden van landen die de afgelopen jaren regelmatig met economische sancties zijn bestraft. Het zijn tevens de bekendste omdat er in het nieuws de meeste aandacht voor is. Inmiddels gelden zulke sancties wereldwijd voor steeds meer landen, waarmee ook het mondiale zakenleven wordt geraakt. De sancties betreffen niet alleen wapenembargo’s, bevroren financiële tegoeden, reis- en visumrestricties en handelsbeperkingen. Ook de polisvoorwaarden van verzekeraars worden steeds vaker aan banden gelegd. Bepaalde uitkeringen zijn dan niet meer toegestaan.

Tip 1: volg sanctie-ontwikkelingen
Lastig aan handelssancties is dat de aard en looptijd ervan met grote regelmaat veranderen. Een verboden vergoeding – bijvoorbeeld voor repatriëring van een medewerker uit het betreffende land – kan vrij plotseling weer toegestaan zijn. Wilt u weten welke sancties voor welke landen gelden, raadpleeg dan bijvoorbeeld de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Tip 2: doe aan screening
Los van uw verzekeraar kunt u ook zelf procedures invoeren om ervoor te zorgen dat uw bedrijf aan handelssancties voldoet. Denk aan elektronische screening software die uitzoekt voor wat voor personen, organisaties en bedrijven handelssancties gelden. Dit soort software is ontwikkeld om onder meer klantgegevens te screenen. Een bekende aanbieder van screening software is LexisNexis, maar er zijn meer gerenommeerde aanbieders.

Tip 3: check uw polis
Sanctiemaatregelen zijn altijd wettelijk vastgelegd; verzekeraars zijn verplicht om er zelf hun polissen op aan te passen. Of uw verzekeraar u daar als werkgever ook over informeert, is echter vers twee. Wilt u zekerheid, controleer uw polis(sen) dan zelf. Wist u dat Aon u hierbij ook kan helpen? Wij zoeken snel voor u uit welke sancties voor uw verzekeraar gelden en welke gevolgen dat voor uw bedrijfsvoering en personeelsbeleid heeft. Meer informatie daarover vindt u op [link].