Netherlands

Flexibel pensioen: drie opties uitgelicht

 

Terwijl de overheid langer doorwerken volop stimuleert, willen of kunnen de meeste werknemers simpelweg niet pas op de AOW-leeftijd met pensioen. Voor hen is het een illusie om op hun 65ste te stoppen met werken met een inkomen van zo’n 70% van het laatst verdiende salaris. Heeft u al een flexibel ouderenbeleid? En weet u welke opties uw werknemers hebben om hun pensioendatum te vervroegen?

Langer doorwerken lijkt onontkoombaar voor de meeste werknemers; de overheid grijpt aan alle kanten in. VUT- en vroegpensioenregelingen zijn afgeschaft en de AOW-leeftijd gaat omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks verder mee met de levensverwachting in Nederland. Ook de zogenaamde pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen gaat per 1 januari 2018 omhoog naar 68 jaar.

Ouderenbeleid
In reactie hierop ontwikkelen steeds meer werkgevers ouderenbeleid om oudere werknemers zo lang en gezond mogelijk aan het werk te houden. De huidige wetgeving biedt al diverse mogelijkheden om werknemers eerder met pensioen te laten gaan. Of tegen het einde van hun loopbaan minder te laten werken, soms zelfs met behoud van hun volledige pensioenopbouw op basis van het oude salaris.

Die opties worden bovendien steeds belangrijker. Als het pensioen immers eerder ingaat, daalt de maandelijkse uitkering. In zo’n situatie is het opgebouwde pensioen alleen niet altijd toereikend. Bovendien sluiten de AOW-datum en de pensioenrichtleeftijd vooralsnog niet op elkaar aan. Om dat gat te overbruggen moet uw werknemer de pensioendatum in uw pensioenregeling eigenhandig flexibiliseren.

 

Eerder met pensioen, mag dat?
Werkgevers hebben zelf volop ruimte om werknemers eerder met pensioen te laten gaan: de huidige wet kent geen ‘vroegste’ pensioendatum. In veel pensioenregelingen kan de deelnemer al vanaf zijn 55ste met pensioen. Wel moet zijn arbeidsovereenkomst altijd (gedeeltelijk) eindigen vanaf vijf jaar vóór de AOW-datum.

 

Onderstaande flexibele pensioenmogelijkheden gelden in beginsel voor alle werknemers die eerder met pensioen willen dan de AOW-datum. Voor optimale flexibiliteit is het ook mogelijk om verschillende mogelijkheden met elkaar te combineren.

  • Deeltijd pensioen
    Dit is een fraaie uitkomst voor werknemers met onvoldoende pensioen die toch eerder willen stoppen met werken. De deelnemer heeft dan een parttime dienstverband en geniet tegelijkertijd al voor een deel van zijn pensioen: een ideale manier om rustig af te bouwen. Voordeel voor de werkgever is dat niet alle kennis en kunde van de werknemer in één keer verdwijnt.
  • Demotie
    Ook wel de seniorenregeling genoemd. Van demotie is sprake wanneer een werknemer (veelal op het einde van zijn carrière) een stap terug doet in zijn functie. Dit gaat vaak gepaard met een verlaging van het salaris. Als demotie plaatsvindt in de tien jaar voorafgaand aan de pensioendatum, mag het pensioen daarna worden opgebouwd op basis van het salaris voorafgaand aan de demotie. De pensioenopbouw kan bij demotie dus ongewijzigd blijven.
  • Uitstellen
    Het klinkt misschien vreemd, maar veel (oudere) werknemers kunnen juist bij uitstel van de pensioendatum financieel gebaat zijn. Daardoor wordt de pensioenuitkering immers hoger (door een kortere pensioenperiode). Een pensioenregeling met een pensioendatum van 68 jaar kan indien gewenst bijvoorbeeld worden uitgesteld naar 70 jaar.

Aon kan u helpen
Biedt uw pensioenregeling voldoende flexibiliteit ter ondersteuning van uw ouderenbeleid? Bij Aon Hewitt onderzoeken we graag de mogelijkheden voor u. Neem vrijblijvend contact met ons op.