Netherlands

AOW-leeftijd verschuift; let op uw arbeidsovereenkomsten

 

De AOW-leeftijd stijgt per 1 januari 2022 van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden. De pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen stijgt al per 1 januari 2018 van 67 jaar naar 68 jaar. Uw werknemers zijn daardoor langer bij u in dienst. Wat zijn daarvan de gevolgen? En moet u uw arbeidsvoorwaarden hierop aanpassen?

In 2012 is wettelijk vastgelegd dat de verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd in pensioenregelingen gekoppeld is aan de levensverwachting. Bij een toenemende levensverwachting worden de pensioenleeftijden voor de AOW automatisch verhoogd, zonder dat daar een besluit van de overheid voor nodig is. De verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit nieuwe inzichten van het CBS over de gemiddelde levensverwachting van 65-jarigen.

Instemming werknemer noodzakelijk
Voor pensioenregelingen is de nieuwe leeftijd van 68 jaar een ‘rekenleeftijd’. Deze wordt gebruikt om de jaarlijkse maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw te berekenen. Als werkgever moet u dus toetsen of de huidige regeling nog past binnen het nieuwe fiscale kader en of de regeling aangepast moet worden. Een aanpassing van de pensioenregeling is een aanpassing van de arbeidsovereenkomst. Als dit niet geregeld is in de cao of is overgedragen aan de ondernemingsraad, is hiervoor instemming van de werknemer nodig. Wij kunnen u helpen bij dit instemmingsproces.

Gevolgen voor werkgevers
Met de verhoging van de AOW-leeftijd wil de overheid werknemers langer laten doorwerken. Zo blijft de AOW betaalbaar. Maar de financiële gevolgen worden hierdoor mede bij u neergelegd. Als werkgever moet u uw werknemers langer in dienst houden. Dat betekent:

  • Langer salaris uitbetalen.
  • Een hoger arbeidsongeschiktheidsrisico.
  • Verandering in de pensioenlasten door een andere verdeling van de pensioenpremie.
Daarnaast zijn er praktische gevolgen. Denk aan grotere generatie-effecten en veranderende productiviteit van werknemers. Wij denken graag met u mee hoe hier mee om te gaan.

 

Gevolgen voor uw werknemers
Door de pensioenleeftijden te verhogen, zijn uw werknemers financieel genoodzaakt om langer door te werken dan zij op dit moment voorzien. Dat betekent dat zij opnieuw een financiële planning moeten maken en eerder gemaakte keuzes moeten heroverwegen. Met name werknemers die de pensioendatum naderen, hebben behoefte aan inzicht in hun situatie. Juist deze groep werknemers is door het verschuiven van de pensioenleeftijden aan het groeien.

Inzicht in pensioenen
Inzicht krijgen in de financiële situatie bij pensionering is een lastige rekenopgave geworden. Dat komt doordat uw werknemers op verschillende leeftijden pensioenuitkeringen ontvangen:

  • Ingang AOW-uitkering tussen leeftijd 65 jaar en 9 maanden en 67 jaar en 3 maanden
  • Pensioen op leeftijd 65 (opgebouwd tot 1 januari 2014)
  • Pensioen op leeftijd 67 (opgebouwd tot 1 januari 2018)
  • Pensioen op leeftijd 68 (op te bouwen vanaf 1 januari 2018)
Daarnaast ontstaat er meer onzekerheid over de hoogte van het pensioen. Risico’s op een lagere pensioenuitkering door kortingen of lage marktrente worden veelal gedragen door de werknemers. De onzekerheid over de werkelijke ingangsdatum en de hoogte van het pensioen neemt dus toe.

 

Advies en structurele oplossing
Pensioen is één van uw duurste arbeidsvoorwaarden. Geef uw werknemers daarom goed inzicht in de persoonlijke financiële gevolgen. Wij begrijpen uiteraard dat u niet bij iedere wijziging zit te wachten op een aanpassingstraject van uw pensioenregeling. Daarom zoeken wij naar een structurele oplossing voor de invloed van het verschuiven van de pensioenleeftijden op uw pensioenregeling. Met onze begeleiding en ons advies kunt u voor een langere termijn een weloverwogen besluit nemen over de toekomstige pensioenen van uw werknemers.