Netherlands

Uw zorgplicht stopt niet bij de voordeur

 

Uiteraard zorgt u als werkgever goed voor uw mensen. Dat past bij goed werkgeverschap. Bovendien is het uw wettelijke plicht te zorgen voor een veilige werkomgeving. Die zorgplicht gaat echter veel verder dan veel organisaties zich realiseren. Met name bij werkgevers die hun mensen op pad sturen, komen we nog veel misverstanden tegen over deze ‘Duty of Care’.

Wist u bijvoorbeeld dat u ook verantwoordelijk bent voor een veilige thuiswerkplek? En dat u er ook bij het bedrijfsuitje voor moet zorgen dat iedereen veilig en gezond blijft? En als u werknemers op reis stuurt, hoe zorgt u er dan voor dat u in kunt staan voor hun veiligheid?

Duty of Care, ook op reis
Die zorgplicht is niet beperkt tot het bedrijfspand. Ook de thuiswerkplek dient veilig te zijn. En ook tijdens het bedrijfsuitje dient de werkgever te zorgen dat iedereen veilig en gezond blijft. Op het moment dat je je werknemer op reis stuurt geldt die plicht – Duty of Care – net zo hard. Het maakt daarbij niet uit of iemand nou naar Driebergen, Dublin of Dakar gaat. Gek genoeg blijkt vaak dat organisaties het met dat gedeelte van hun zorgplicht wat minder nauw nemen. Niet uit onwil, maar vooral uit onwetendheid.

Uit recent onderzoek blijkt dat vier van de tien zakelijke hotelboekingen niet conform de vaste bedrijfsprocedures verlopen. Nu is dat meestal geen probleem. Maar bedenk eens wat er gebeurt als er een verwoestende aardbeving plaatsvindt in de stad waar uw collega een driedaags congres bijwoont. Het is dan een stuk lastiger om te achterhalen of het hotel in het getroffen gebied stond.

Risico’s
De risico’s waar zakelijke reizigers mee te maken hebben, reiken verder dan verwoestend natuurgeweld, staatsgrepen of terrorisme. Gevaar kan schuilen in kleine hoekjes. Stel dat uw medewerker zijn koffer verliest. Dat is vervelend, maar geen groot risico. Dat is anders als in die koffer hartmedicijnen en een harddisk met bedrijfsgegevens zitten. Dan heeft u ineens te maken met een gezondheids- én een bedrijfsrisico.

Bescherm mensen én de organisatie
Veel werkgevers realiseren zich niet dat een goede invulling van hun zorgplicht niet alleen mensen, maar ook de organisatie zelf bescherming biedt. Beschikken over de juiste informatie is voor beiden van groot belang. Zorg dus voor deugdelijke risico-evaluaties en dek de risico’s doelgericht af. Daarmee bewaakt u het welzijn van uw medewerkers én voorkomt u claims, productiviteitsverlies, reputatieschade, boetes of zelfs celstraffen.

Elke reis of uitzending is anders en elk land brengt andere uitdagingen en risico's met zich mee. Heeft u alle risico’s in beeld? Vul hier onze diagnosetool voor grensoverschrijdende arbeid in.