Netherlands

Hoe kun je werknemers met financiële problemen effectief begeleiden?

 

Een werknemer met financiële problemen vormt een groot risico voor zichzelf en voor zijn werkgever. De problemen komen echter vaak pas laat aan het licht, bijvoorbeeld bij loonbeslag. Hoe herken je werknemers met geldzorgen? Hoe kun je hen als werkgever het beste begeleiden?

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 62% van de werkgevers regelmatig te maken heeft met werknemers met financiële problemen. Werknemers komen in zwaar weer als gevolg van scheiding, ziekte of verslaving, gebrek aan financiële vaardigheden, problemen met de verkoop van een huis of verandering in inkomen doordat de partner werkloos wordt. Werkgevers zien dit als een groot risico. Financiële problemen gaan vaak gepaard met emotionele, fysieke en sociale problemen. Met alle gevolgen van dien voor het functioneren. Werkgevers schatten in dat een werknemer met financiële problemen gemiddeld 20% minder productief is en op jaarbasis gemiddeld zeven extra werkdagen verzuimt. Ook lopen werknemers met schulden een verhoogd risico op (het plegen) van diefstal, fraude of chantage.

In actie komen: hoe eerder, hoe beter
Een werknemer met geldzorgen kost een werkgever ongeveer 13.000 euro per jaar, uitgaande van een voltijds dienstverband en een modaal inkomen. Hoe eerder de problemen aangepakt worden, hoe minder groot de kans is dat allerlei kosten blijven oplopen. Maar snel in actie komen is in de praktijk niet eenvoudig. Werknemers melden, uit angst voor ontslag, hun geldzorgen heel laat of zelfs helemaal niet bij hun werkgever. Werkgevers zijn op hun beurt vaak terughoudend uit privacyoverwegingen. Wat kun je dan toch doen als werkgever?

Voorzieningen aanbieden
Aon en Nibud pleiten voor een aanpak die de eigen verantwoordelijkheid van werknemers centraal stelt. De werkgever heeft hierbij een belangrijke faciliterende rol. De werkgever biedt voorzieningen aan die werknemers helpt om geldzaken in balans te brengen en te houden. Deze ondersteuning kan het beste worden verankerd in het HR-beleid. Zo weten werknemers wat zij van hun werkgever kunnen verwachten. In het beleid kunnen alle beschikbare voorzieningen worden opgenomen. Het kan dan gaan om preventieve voorzieningen zoals een vertrouwenspersoon, een telefonische helpdesk voor werknemers of workshops over grip op geldzaken. Het Startpunt Geldzaken van het Nibud ontwikkelt bijvoorbeeld samen met partners online geldplannen voor huishoudens. Werkgevers kunnen deze geldplannen tegen een beperkte vergoeding ter beschikking stellen aan hun werknemers.

Signalen herkennen: ook een kwestie van training
De werkgever kan ook curatieve ondersteuning bieden als de financiële problemen zo ernstig zijn dat professionele hulp noodzakelijk is. Een werkgever kan bijvoorbeeld verwijzen naar een budgetcoach. Ook is het effectief om leidinggevenden en HR-medewerkers te trainen in het herkennen van signalen. Voorbeelden van signalen die kunnen duiden op financiële problemen zijn loonbeslag, ziekteverzuim of een verzoek om een voorschot. Als deze eerder herkend worden, wordt het eenvoudiger om werknemers met financiële problemen sneller en gerichter te wijzen op de ondersteuning die de organisatie biedt.

Meer informatie
Wilt u weten hoe u werknemers met financiële problemen effectief kunt begeleiden? Lees dan ook het rapport ‘Werknemers met financiële problemen. Wat is de impact en wat kunt u doen als werkgever?’ Het rapport is gebaseerd op de kennis en praktijkervaringen van Aon en het Nibud.