Netherlands

Hoe pensioenfondsbesturen zich kunnen voorbereiden op slecht weer

 

Achteraf is maar één conclusie mogelijk: Nederlandse pensioenfondsen waren niet schokbestendig genoeg. De financiële crisis en de dalende rente hebben de fondsen flink verzwakt. En nog altijd bevinden veel pensioenfondsen zich in slecht weer. De gemiddelde beleidsdekkingsgraad ligt al sinds eind 2015 onder het minimaal vereiste niveau van 104%.

Voor veel fondsen is er een reëel risico voor het voortbestaan als gevolg van een (volgende) schok op de financiële markten, blijkt uit een stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen (EIOPA) uitvoerde. Nog steeds zijn Nederlandse pensioenfondsen niet voldoende in staat nieuwe klappen op te vangen. De lage rente heeft immers een groot beroep gedaan op de buffers.

Aon en TU Eindhoven maken het onvoorstelbare voorspelbaar
Eigenlijk wordt van pensioenfondsbesturen gevraagd zich voor te bereiden op het onvoorstelbare. Tot de ontdekking van Australië, Nieuw-Zeeland en Tasmanië kon men in Europa niet bedenken dat er ook zwarte zwanen konden bestaan. Extreme economische omstandigheden (black swan-scenario’s) kenmerken zich door dusdanig bijzondere omstandigheden dat ze buiten de scenario’s vallen waarmee wordt gerekend. En daarom zijn ze dus niet te voorspellen.

Aon en TU Eindhoven brengen daar nu verandering in. Samen hebben we een model ontwikkeld, waarbij afhankelijke economische variabelen aan elkaar gekoppeld zijn. Het is bijvoorbeeld logisch dat rente en inflatie van elkaar afhankelijk zijn. Maar ook bij andere variabelen zijn er verbanden. Die verbanden zijn uitvoerig bestudeerd, ook in crisissituaties. Zo wordt het toch mogelijk om economische grootheden te prognosticeren. Dat maakt het mogelijk om de effecten van verschillende scenario’s ook voor pensioenfondsen beter in kaart te brengen.

Voorbeeld
Een actueel scenario is bijvoorbeeld ‘Wat als de rente voorlopig laag blijft?’. Dit stress scenario ziet er als volgt uit:


Het stress scenario voor deze situatie kan met het nieuwe model vergeleken worden met de uitkomsten van andere stress scenario’s voor een gemiddeld pensioenfonds. De uitkomsten van het model zien er dan uit als in onderstaande afbeelding. Het gemiddelde pensioenfonds is dus het meest gevoelig voor een situatie waarbij de rente voorlopig laag blijft en de economie niet verder herstelt.

 

Meer informatie
Bent u benieuwd welke inzichten ons model uw fonds te bieden heeft? Neem contact op.