Netherlands

Prinsjesdag 2017: stilte voor de pensioenstorm

 

Dit jaar geen aankondiging over een verhoging van de AOW-leeftijd en/of de pensioenrichtleeftijd, geen nieuws over de verlaging van opbouwpercentages, de aftopping van het salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd of een afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor de dga.

Nieuw pensioencontract
Door de lange kabinetsformatie is het ‘stil’ op pensioengebied. Een van de heikele onderwerpen is het nieuwe pensioenstelsel dat medio 2020 in werking zou moeten treden. Maar hoe te komen tot een nieuw pensioencontract, daarover bestaan grote meningsverschillen tussen de partijen. Zo heeft de Raad van State onlangs een advies aan staatssecretaris Klijnsma gegeven. Daarin stelt het dat het afschaffen van de zogenoemde doorsneepremie (alle deelnemers betalen hetzelfde percentage aan pensioenpremie) en het invoeren van een degressieve opbouw niet strijdig hoeft te zijn met leeftijdsdiscriminatie. De verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen hoeft volgens de Raad van State niet in gevaar te komen. Of dit daadwerkelijk geen problemen oplevert, hangt af van de inrichting van het stelsel en de sociale functie van het nieuwe stelsel. Kortom: geen hapklare conclusie.

Sociaal akkoord
Het had geholpen als de werkgever- en werknemersverenigingen het in de SER eens waren over de vormgeving van een nieuw sociaal akkoord. Maar ook hier is nog geen overeenstemming bereikt over het hervormen van het ontslagrecht, loondoorbetaling bij ziekte, aanpassing van de flexwet DBA (de zzp-wet) en pensioen.

Pensioenrichtleeftijd
Intussen gaan de pensioenhervormingen ook in 2018 gewoon door. Voor u als werkgever heeft de wijziging van de pensioenrichtleeftijd de meeste impact. Die gaat op 1 januari 2018 omhoog van 67 naar 68 jaar. Dit betekent dat veel pensioenovereenkomsten aangepast moeten worden. Uw werknemers en de ondernemingsraad hebben daarbij instemmingsrecht. Samen met hen heeft u een aantal belangrijke keuzes te maken. Verhoogt u de pensioenrichtleeftijd of verlaagt u het opbouwpercentage? Een hogere pensioenrichtleeftijd betekent ook dat uw werknemers langer moeten doorwerken. Hoe zorgt u er in dat geval voor dat uw werknemers vitaal de eindstreep halen?

Aon houdt u op de hoogte
Met Prinsjesdag dit jaar dus geen aankondiging van nieuwe wetgeving, maar van stilstaan is geen sprake. Een nieuw pensioenstelsel over twee jaar is wellicht te optimistisch, maar wij houden u uiteraard op de hoogte over alle ontwikkelingen op het gebied van pensioenen. Wilt u doorpraten over de impact die alle wijzigingen hebben voor u? Neemt u dan contact met ons op.