Netherlands

Dit artikel is op basis van de meest recente berichtgeving aangepast op 21-9-17

Prinsjesdag 2017: waarom de zorgpremie per 2018 nóg meer zal stijgen

 

Pak uw rekenmachine er maar bij: de zorgkostencijfers voor volgend jaar zijn uitgelekt. Het eigen risico zou stijgen met 15 euro, maar met een Haagse U-bocht blijft het waarschijnlijk toch gelijk. De maandelijkse premie stijgt met ongeveer 7 euro. Over heel 2018 valt de gemiddelde premie 82 euro hoger uit. Dat zegt althans het ministerie van VWS. Hoe realistisch is deze voorspelling? Alles wijst erop dat de werkelijke kosten hoger zullen uitvallen.

Dat de ‘zorgcijfers’ voor het nieuwe jaar tot gefronste wenkbrauwen fronsen leiden, is niet nieuw. Neem het verplichte eigen risico: dat wordt elk jaar aangepast conform de indexatie van de zorgkosten. Hoewel die kosten al jaren stijgen, ging het eigen risico in 2017 niet omhoog. Reden om de uitgestelde verhoging per 2018 in te halen... Of toch niet?

Getouwtrek met het eigen risico
Bij de verkiezingen in 2017 riepen veel politieke partijen nog dat zij het verplichte eigen risico wilden laten dalen of zelfs helemaal afschaffen. Toch werd half Nederland verrast: met een stijging van 15 euro zou het eigen risico voor 2018 uit komen op een recordhoogte van 400 euro per jaar!

Uiteraard leidde dit tot de nodige politieke commotie. Vervolgens besloten de beoogde coalitiepartijen aan de minister van VWS te vragen om de verhoging niet door te voeren. Een spoedprocedure moet ertoe leiden dat het eigen risico per 2018 alsnog gelijk blijft aan 2017 én 2016: 385 euro.

Zorgpremie stijgt verder
Om diverse redenen is de kans groot dat de zorgpremie in 2018 met meer dan 82 euro stijgt:

  • De reserves van zorgverzekeraars nemen af. In 2017 konden zorgverzekeraars dankzij die reserves de jaarlijkse premie per persoon met zo’n 110 euro verlagen. In 2016 was dat nog 140 euro. De huidige reserves bieden de meeste zorgverzekeraars nog maar nauwelijks ruimte voor het verlagen van de premie.
  • De zorgverzekeraars hebben in 2016 verliezen geleden.
  • De zorgkosten blijven stijgen.
  • Het basispakket wordt uitgebreid. Zo komen 12 fysiotherapeutische behandelingen bij artrose van heup- of kniegewricht onder de dekking te vallen. Ook wordt de dekking van het zittend ziekenvervoer wat uitgebreid bij specifieke behandelingen. Op termijn moet dit kosten besparen, maar in eerste instantie zal een ruimer pakket tot hogere kosten leiden.

Gevolgen voor werkgevers
De steeds hogere zorgkosten raken ook u als werkgever, omdat de Zorgverzekeringswet voor de helft met de inkomensafhankelijke bijdrage wordt gefinancierd. Die bijdrage komt grotendeels van werkgevers. Wanneer het inkomensafhankelijke deel in het voorgaande jaar meer dan de helft van de inkomsten bedraagt, wordt het jaar daarop het percentage gecorrigeerd. Sinds 2013 is het normale tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage daardoor elk jaar gedaald.

Percentage inkomensafhankelijke bijdrage stijgt
Voor 2018 heeft het ministerie van VWS echter het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage hoger vastgesteld dan voor 2017. Het percentage was 6,65% in 2017, maar dat wordt 6,90% in 2018. Dit betekent dat werkgevers in 2018 meer inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen over het loon van de werknemers dan in 2017 het geval was. Het is nog onduidelijk of dit percentage nog naar boven wordt aangepast als gevolg van het gelijk blijven van het verplichte eigen risico.

Bewaak uw zorgcollectiviteit
Naast al deze ontwikkelingen blijft de politieke druk op de collectiviteitskorting groeien. Ons advies: zorg dat uw zorgcollectiviteit bestaansrecht houdt. Maak binnen uw collectiviteit afspraken die de gezondheid van uw werknemers écht verbeteren. Weet u niet goed hoe? Aon helpt u graag bij de invulling van uw zorgcollectiviteit. Klik hier voor meer informatie.