Netherlands

Pensioenverdeling na echtscheiding op de schop

 

De combinatie van pensioen en echtscheiding stemt u wellicht niet vrolijk, maar vraagt wel uw aandacht – zeker nu minister Koolmees na evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding besloten heeft dat de verdeling van pensioen bij echtscheiding eenvoudiger kan en moet. Wat houden de plannen in?

Voor gehuwde en geregistreerde partners geldt nu nog dat de ex-partner bij een echtscheiding recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerde partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Hoeveel dit is en wanneer het wordt uitgekeerd, hangt af van degene aan wie het pensioen toebehoorde. Stelt diegene zijn ouderdomspensioen bijvoorbeeld drie jaar uit, dan krijgt de ex-partner zijn of haar deel automatisch ook pas drie jaar later.

Ex-partners moeten na een echtscheiding zelf binnen twee jaar bij de pensioenuitvoerder aangeven dat zij hun deel van het ouderdomspensioen willen ontvangen. De pensioenuitvoerder splitst het pensioen dan automatisch. Ontvangt de pensioenuitvoerder deze aanvraag niet, dan is het aan de ex-partners zelf om de verdeling van het ouderdomspensioen te regelen. Dat blijkt in de praktijk vaak lastig.

Ook het partnerpensioen opgebouwd vóórdat de partners trouwden, komt na een scheiding aan de ex-partner toe. Of deze regeling ook geldt voor samenwonende partners, hangt af van wat hierover in de pensioenregeling staat. Voor bijna alle pensioenregelingen geldt dat het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen toekomt aan de ex-partner indien de samenwonende partners uit elkaar gaan. Het partnerpensioen na afsplitsing wordt bijzonder partnerpensioen genoemd.

Wat wil Koolmees veranderen?
Ouderdomspensioen
Het ouderdomspensioen komt voortaan automatisch aan de ex-partner toe. Een formulier invullen is alleen nog nodig als de partners afwijkende afspraken over de pensioenverdeling willen maken. Het ouderdomspensioen wordt omgezet in een eigen recht, ook wel bekend als ‘conversie’. De ex-partners kunnen zelf beslissen over zaken als de ingangsdatum van hun pensioen. Bij gehuwde partners en geregistreerd partnerschap wordt ook het bijzonder partnerpensioen in een eigen recht op ouderdomspensioen omgezet. Bij overlijden van de ex-partner vervalt daardoor het recht op partnerpensioen. Nu vloeit dit bijzonder partnerpensioen meestal terug naar de de partner aan wie het oorspronkelijk toebehoorde.

Het ouderdomspensioen van ongehuwd samenwonende partners – een steeds grotere groep – wordt niet automatisch verdeeld. Zij moeten hierover onderling afspraken maken.

Partnerpensioen
Sinds 1 januari 2018 geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Alleen het vermogen dat echtgenoten hebben opgebouwd tijdens hun huwelijk, valt binnen de gemeenschap van goederen. Ook voor het partnerpensioen moet voortaan alleen de huwelijksperiode of de periode van geregistreerd partnerschap dan wel ongehuwd samenwonen meetellen voor de hoogte van het bijzonder partnerpensioen. De periode daarvoor telt niet meer mee.

Aon houdt u op de hoogte
Naar verwachting wordt dit wetsvoorstel in 2019 bij de Tweede Kamer ingediend, waarna het in 2020 in werking zal treden. Aon houdt u van de ontwikkelingen op de hoogte.