Netherlands

Nederlands zorgstelsel nog steeds Europa’s beste

 

Klagen over ons zorgstelsel kunnen we in Nederland als geen ander. Zorgverzekeraars zijn te machtig, de premies te hoog en je mag alleen naar zorgaanbieders die de verzekeraar selecteert. Ook het eigen risico staat ter discussie. De zorgkosten blijven maar stijgen en de solidariteit van ons stelsel is zoek. Positieve geluiden over ons zorgstelsel hoor je eigenlijk maar nauwelijks. Moeten we niet terug naar een soort ziekenfondssysteem of een ander alternatief?

“Nee,” lijkt de jaarlijkse Euro Health Consumer Index van het Health Consumer Powerhouse uit Frankrijk te zeggen. Het rapport over 2017 stelt zelfs dat het Nederlandse zorgstelsel geen zwakke plekken heeft. Al bijna vijftien jaar behoren we tot de top drie van beste landen; sinds 2008 staan we steevast op nummer één. Zwitserland, de nummer twee sinds 2014, volgt ons op ruime afstand.

De Euro Health Consumer Index is niet de minste graadmeter. Elk jaar worden hiervoor diverse zorgsystemen in Europa beoordeeld op verschillende aspecten. De toegankelijkheid van zorg bijvoorbeeld, maar ook de omgang met patiëntinformatie en het niveau van zorgpreventie. Belangrijk in ons stelsel is, volgens de Euro Health Consumer Index, dat de overheid en financieringsinstellingen zich niet te veel met operationele beslissingen op het gebied van zorg bemoeien. Dat is aan zorgprofessionals en patiënten.

Nederland scoort op veel punten goed en op patiëntrechten en –informatie en de toegankelijkheid en het bereik van zorg zelfs maximaal. Verbeterpunten zijn het aanbod aan geneesmiddelen, zorgpreventie. Ook op de gebied van kindersterfte en het overleven van kanker zijn sommige landen om ons heen beter.

Kwaliteit heeft zijn prijs
Dat we in Nederland zoveel over ons zorgstelsel klagen, lijkt vooral een kwestie van geld. Nederland heeft van alle vergeleken landen in de Euro Health Consumer Index bijna de hoogste zorgkosten per inwoner. Alleen in Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Luxemburg betalen mensen meer. De zorgkosten in Nederland zijn ondermeer zo hoog omdat we relatief veel behandelingen met een opname in het ziekenhuis combineren. In andere landen worden meer operaties en ingrepen als dagbehandelingen uitgevoerd. Omdat mensen daardoor minder lang in het ziekenhuis verblijven, scheelt dat veel geld. Aan de andere kant kan er sneller worden ingegrepen bij complicaties als de patiënt nog in het ziekenhuis verblijft.

Hoewel er ongetwijfeld veel manieren zijn om de zorgkosten in Nederland te drukken, vinden wij bij Aon een dure stelselwijziging niet nodig. Wat ons betreft ligt de oplossing in het optimaliseren van het huidige stelsel. Verder geldt dat kwaliteit zijn prijs heeft. Als we niet langer bereid zijn om voor zorg te betalen, zal dat ten koste van de kwaliteit van ons stelsel gaan.