Netherlands

Waarom pensioenfondsen wel risicovoller móeten beleggen

 

Hoge rendementen, herinnert u ze zich nog? Ze waren een weelde, maar die is voorbij: de rente is én blijft voorlopig laag. Pensioenfondsen weten hun dekkingsgraad maar met moeite op niveau te houden of bij te schrijven. Dreigende kortingen zijn zelfs geen uitzondering meer. Daarmee is risicovoller beleggingsbeleid de enige sleutel tot een geruststellende dekkingsgraad geworden.

Tekenend is dat zelfs grote fondsen zoals ABP die voorheen nog volop in veilige staatsleningen investeerden, inmiddels het roer hebben omgegooid. Ook zij kiezen meer en meer voor risicovoller beleggen. Ze moeten wel: elke ingelegde euro vereist simpelweg rendement om uiteindelijk tot een gedegen pensioen te komen.

Verdiepingsslag loont
Een verdiepingsslag qua beleggingsbeleid loont vrijwel altijd, want er zijn meer dan voldoende andere beleggingen om rendementen mee te halen – denk aan minder liquide beleggingen zoals vastgoed, hypotheken en infrastructuur. Toegegeven: op korte termijn leveren ze doorgaans níet veel rendement op, maar ze zijn relatief veilig en leveren op termijn een beter rendement op dan staatsleningen. Ook het verlenen van rechtstreekse, private leningen is een vaak vergeten alternatief. Juist met de lage rente van nu kunnen private leningen heel lonend zijn.

Elk fonds heeft een juiste mix van korte- en langetermijnbeleggingen nodig om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Asset Liability Managementstudies (ALM) kunnen helpen bij het vinden van die mix, maar zijn eigenlijk niet toereikend met de lage rente van nu. Voor een optimaal beleggingsbeleid is het zaak om ook een strategische analyse te maken. Daarmee zie je als pensioenfonds nog preciezer welke financiële risico’s je kunt nemen.

Promoten van risicovoller beleid
Vooral met het oog op jongere deelnemers is risicovoller beleggingsbeleid cruciaal om als pensioenfonds aan je vermogen te werken. Het lastige is dat die doelgroep zelf de noodzaak niet zo ziet. Anders en intensiever communiceren via werkgevers kan helpen om draagvlak voor nieuw beleggingsbeleid te krijgen. Leg uit dat ze hun verre horizon moeten benutten nu die er nog is. Alleen door nú kapitaal op te bouwen kweek je buffers voor als het later moeilijk wordt.