Netherlands

De zes mythen rond Europese pensioenstelsels ontkracht

 

Veel grote werkgevers en pensioenfondsbestuurders baseren hun beeld van een Europees pensioenfonds op vooroordelen die niet kloppen. Daarom nemen ze zo’n variant in hun zoektocht naar een toekomstbestendige pensioenregeling zelden als serieuze optie mee. Dat is zonde; een afweging op basis van feiten zou het vertrekpunt moeten zijn. Wat zijn de meest voorkomende mythen rond Europese pensioenfondsen en wat is wél de waarheid?

Mythe 1: Deelnemers lopen hogere risico’s
Veel pensioenfondsbestuurders en werkgevers denken dat pensioendeelnemers aanzienlijk hogere risico’s lopen als hun pensioen bij een Europees pensioenfonds is ondergebracht. Dat is niet juist. Het klinkt misschien risicovoller dat pensioenfondsen in België steevast met een verwacht rendement rekenen, maar de werkelijke risico’s hangen af van de keuze voor het type beleggingen. Die keuze is aan de de werkgever en deelnemer en heeft niets te maken met het land waar een pensioenfonds gevestigd is.

Mythe 2: De Belgische regelgeving is te soepel
De Nederlandse pensioensector is volkomen gewend aan ‘rule based’ werken volgens het financieel toetsingskader (FTK), dat al sinds 2006 van kracht is. Het nieuwe financieel toetsingskader (nFTK) is op dezelfde leest geschoeid. Principle based werken, zoals gebruikelijk is in België, leidt misschien tot koudwatervrees maar biedt ook volop ruimte aan initiatieven die goed zijn voor de bedrijfstak, onderneming en het individu. Er is meer ruimte voor maatwerk. Daarmee zijn alle partijen geholpen.

Mythe 3: Het toezicht in België is minder strikt
Dat we de Belgische samenleving al snel ‘losser’ vinden, betekent niet dat toezicht en handhaving dat bij onze zuiderburen ook zijn. Wist u dat pensioenfondsen in België zelfs onder prudent toezicht staan?

Mythe 4: Met een Europees fonds ontloop je de Nederlandse wetgeving
Voor de pensioenuitkering is elk pensioenfonds verplicht om de fiscale wetgeving te volgen van het land waar de deelnemers wonen. De pensioenuitkering van Nederlandse werknemers gebeurt dus volgens de Nederlandse wetgeving. Het toezicht wordt bepaald in het land waar het fonds gevestigd is.

Mythe 5: Bijstorten door werkgever is verplicht
In het Belgische arbeidsrecht staat dat werkgevers bij een pensioenuitkeringstekort verplicht zijn om het verschil bij te storten. Maar dat is alleen van toepassing op Belgische werkgevers, niet op Nederlandse. Ook niet als hun pensioenfonds bij onze zuiderburen is gevestigd. Verplicht bijstorten komt wel voor in Nederland, maar dat is omdat de betreffende bedrijven aan een oude CAO vastzitten.

Mythe 6: Een Europees pensioen is de beste oplossing
Het is een misvatting dat een Europees pensioenfonds voor elk type bedrijf de ideale oplossing is. Vooral voor kleine ondernemingen is een Europees pensioenfonds zelden lonend omdat voor hen de bijkomende advies- en uitvoeringskosten onevenredig hoog zijn. Grotere bedrijven (vanaf +\- 150 werknemers) maken die kosten toch wel; voor hen is de overweging altijd de moeite waard. Daarmee is een Europees pensioenfonds ook zeker niet alleen voor multinationals weggelegd.