Netherlands

Pak uw lage-inkomensvoordeel uiterlijk 18 mei

 

Neemt u wel eens personeel in dienst dat tot 125% verdient van het wettelijk minimumloon? Dan heeft u sinds 1 januari 2017 recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV), een regeling waarmee de overheid een deel van uw loonkosten betaalt. Dat klinkt sympathiek, maar oplettendheid is geboden: in de praktijk komt u alleen in aanmerking voor het LIV bij personeel dat uiterlijk 18 mei in dienst treedt. Haast is dus geboden als u graag dit jaar nog van deze regeling profiteert.

Nieuwe werknemers moeten voor het LIV aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Ze mogen niet meer verdienen dan gemiddeld 12,29 euro per uur.
  2. Ze moeten minimaal 1.248 uur per jaar verloond zijn.

Die laatste eis betekent dat u nieuwe medewerkers die 40 uur per week werken uiterlijk 18 mei 2018 moet verlonen voor de rest van het jaar. Mensen die u daarna aanneemt, zult u voor meer dan 40 uur per week moeten verlonen om recht te krijgen op het LIV. Dat is weliswaar wettelijk toegestaan, maar in de praktijk niet reëel.

Overigens heeft u nooit recht op het LIV voor medewerkers die minder dan 24 uur per week werken. De regeling ‘overnemen’ van iemands vorige werkgever is ook geen optie, want bij een nieuwe baan begint de medewerker qua uren weer bij nul. Ook bij een overname moeten de overgenomen medewerkers bij de nieuwe eigenaar minstens 1.248 uren hebben gewerkt. De verloonde uren bij de vorige eigenaar tellen niet mee.

Tip: controleer voorlopige berekeningen
Vóór 15 maart ontvangt u van het UWV een voorlopige berekening van de LIV-toekenning(en) voor uw werknemers. Ons advies: controleer deze berekening zorgvuldig. De ervaring leert dat hij lang niet altijd klopt en tot 1 mei kunt u er nog correcties indienen. Daarna stuurt de Belastingdienst u een beschikking met de definitieve tegemoetkoming(en) voor dit jaar.

LIV-aanpassing nodig
Aon vindt dat het LIV moet worden aangepast om de tegemoetkoming tot zijn recht te laten komen. De minimale ureneis geldt nu niet evenredig met de datum waarop iemand in dienst treedt. Zo krijgen werkgevers alleen de eerste vier maanden het beoogde zetje in de rug om mensen met een laag inkomen in dienst te nemen.