Netherlands

Advocaat-Generaal fluit Rutte I terug over premie Whk

 

Nederlandse werkgevers die sinds 1 januari 2014 een verhoogde premie Werkhervattingskas (Whk) betaalden, kunnen rekenen op een meevaller. Mogelijk worden zij gecompenseerd voor de lasten die zij met terugwerkende kracht moesten betalen voor medewerkers die tussen 2010 en 2014 ziek uit dienst gingen.

Werkgevers betalen de premie Whk als zij ex-medewerkers hebben die langdurig ziek zijn en een Ziektewet- of WGA-uitkering ontvangen. Sinds 1994 geldt het principe van de ‘vervuiler betaalt: hoe meer mensen ziek worden, hoe hoger de kosten voor de werkgever. Sinds 1 januari 2014 betalen werkgevers ook voor de uitkering aan medewerkers die ziek uit dienst gingen of vlak nadat zij uit dienst gingen ziek werden.

Spelregels veranderd tijdens het spel
Bij de invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) besloot de overheid om de uitkering aan medewerkers die sinds 2010 ziek uit dienst gingen, vanaf 2014 te laten betalen door werkgevers. Wetgeving hieromtrent werd pas in 2012 bekend. Dat betekende dus dat de maatregel met terugwerkende kracht inging: kabinet Rutte I veranderde daarmee de spelregels tijdens het spel.

Een werkgever die het daar niet mee eens was, spande een rechtszaak aan. In november 2017 stelde het Hof van Amsterdam deze werkgever in het gelijk. Daarop ging de Belastingdienst in cassatie. De Advocaat-Generaal heeft de werkgever onlangs wederom in het gelijk gesteld. Daarmee is het mogelijk dat er compensatie komt voor werkgevers die sinds 1 januari 2014 een verhoogde premie Werkhervattingskas (Whk) betaalden.

Alleen de Hoge Raad kan nog roet in het eten gooien. Een Advocaat-Generaal heeft een adviserende rol naar de Hoge Raad. In een definitieve uitspraak kan de Hoge Raad van dit advies afwijken, maar in de praktijk wordt het advies vaak overgenomen.

Controleer de premiebeschikking goed
De uitspraak van de Hoge Raad laat niet lang meer op zich wachten. Werkgevers doen er dus verstandig aan om de nieuwe gedifferentieerde premie Whk goed te controleren. De nieuwe premiebeschikking ontvangen zij eind november. Zij kunnen bezwaar aantekenen als daar uitkeringen op staan die niet toegerekend hadden mogen worden.

Het blijft nog onduidelijk wat de impact wordt op alle premies die werkgevers van 2014 tot en met 2018 betaalden en waarvoor zij geen bezwaar indienden bij de Belastingdienst. Strikt genomen is de bezwaarperiode van zes weken verlopen en is een verzoek voor terugwerkende kracht niet mogelijk. Aon onderzoekt momenteel de mogelijkheden om dit toch mogelijk te maken.

Meer informatie
Wilt u weten of deze uitspraak ook voor u gevolgen heeft? Of wilt u hulp bij het aantekenen van bezwaar? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs. Zij helpen u graag.