Netherlands
Aon | Zorgmaatregelen van de overheid: wat betekenen die voor u?

Zorgmaatregelen van de overheid: wat betekenen die voor u?

De gevreesde inkomensafhankelijke zorgpremie is van de baan. Veel overige zorgmaatregelen die VVD en PvdA in het regeerakkoord hebben afgesproken gaan wel door. Om welke wijzigingen gaat het precies? En welke gevolgen kunnen deze hebben voor u en uw werknemers? Wat hetzelfde blijft: voor verzekerden blijft de nominale premie de belangrijkste bijdrage aan de zorgkosten. De overheid verwacht dat deze nominale premie stijgt van 1.154 euro in 2013 tot 1.209 euro in 2017. Daarnaast blijft er een inkomensafhankelijke zorgpremie voor werkgevers bestaan.

Hoger eigen risico
Hoewel zorgverzekeraars er zich nog tegen verzetten, gaat het inkomensafhankelijke eigen risico er in 2014 komen. Afhankelijk van het inkomen wordt het eigen risico respectievelijk 180–350 euro of 595 euro per verzekerde. In de kern is dit niet echt een verandering omdat lagere inkomens via de zorgtoeslag een tegemoetkoming kregen voor het eigen risico. Alleen de hogere inkomens zullen geconfronteerd worden met een hoger eigen risico.

Het aantal verzekerden met een betalingsachterstand op het eigen risico groeit. Veel verzekeraars bieden daarom de mogelijkheid om het eigen risico gespreid terug te betalen. Aon Hewitt denkt dat het inkomensafhankelijk maken van het eigen risico niet veel zal veranderen in deze ontwikkeling.

Bijdrage van werkgever
Werknemers en werkgevers blijven beide 50 procent van de zorgkosten betalen. Vanaf 1 januari 2013 wordt de inkomensafhankelijke zorgpremie een werkgeverspremie. Werknemers betalen hier dus geen belasting meer over. Het percentage dat werkgevers aan inkomensafhankelijke premie betalen stijgt van 7,10 naar 7,75 procent. Dat is een stijging van circa 15 procent. Met deze stijging wordt het aandeel van de werkgever teruggebracht op 50 procent van de zorgkosten. Stijgt de nominale premie van de verzekerden, dan is het te verwachten dat de premie voor werkgevers ook zal stijgen. Bovenstaande staat los van een extra bijdrage van werkgevers aan hun werknemers.

Werknemer wordt mantelzorger
De overheid wil de zorg betaalbaar houden door convenanten te sluiten tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen, ggz-instellingen, medisch specialisten en huisartsen. De zorgkosten voor al deze doelgroepen mogen jaarlijks niet meer dan 2,5 procent stijgen. Dit wordt vooral bereikt door het voorkomen van onnodige behandelingen, loonkostenmatiging en 'extramuralisering'. Dit laatste betekent dat patiënten steeds minder bij instellingen verpleegd worden, maar dat de zorg in de buurt wordt georganiseerd. De huisarts zal het voortouw nemen bij het organiseren van deze zorg. Ook wordt een beroep gedaan op de 'sociale omgeving' van de patiënt, zoals familieleden en kennissen. Dit heeft mogelijk een nadelig effect voor de werkgever. Bijvoorbeeld doordat de werknemer ook mantelzorger wordt. Dit is een extra belasting voor de werknemer die kan leiden tot extra verzuim of lagere productiviteit. Werkgevers doen er dan ook goed aan om hiermee rekening te houden in het verzuim- en vitaliteitsbeleid.

Rol voor verzekeraars en werkgevers
Zorginkoop van zorgverzekeraars zal leidend worden voor de zorg die verzekerden kunnen ontvangen. Dit wordt bereikt doordat alleen de naturapolis als basisverzekering overblijft. De restitutiepolis komt als basisverzekering te vervallen. De keuze voor een zorgverzekeraar gebaseerd op zorginkoop wordt dus steeds belangrijker.

Burgers zijn zelf van verantwoordelijk voor hun gezondheid en vitaliteit. Zorgverzekeraars moeten die gezonde levensstijl bevorderen. Tegelijk worden werkgevers steeds vaker geconfronteerd met uitdagingen rondom inzetbaarheid en vitaliteit. Hier ligt een kans voor werkgevers om samen met de zorgverzekeraars invulling te geven aan (een deel) van de preventieve gezondheidstaken.

Weten wat de veranderingen voor u betekenen? En goed voorbereid zijn? Aon Hewitt helpt u daar graag bij. Neem voor meer informatie contact op met Marcel Hakkenbroek.

Naar overzicht Connected › 

Contact

Deel deze pagina

Volg Aon Nederland