Netherlands

Houd uw werknemers ook geestelijk vitaal

 

Psychische klachten zijn vaak moeilijker te signaleren dan fysieke klachten. En erover praten is meestal niet eenvoudig. Uitval voorkomen als gevolg van psychische problemen is daarom lastig. Toch kan de werkgever veel doen om signalen te herkennen.

Signalen oppikken
Via een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek komt u te weten hoe de werknemer de werkbelasting ervaart. Daarnaast kunt u met een werknemersvertegenwoordiging het onderwerp werkdruk agenderen. Zijn er afdelingen of functies waar de werkdruk langdurig hoog is? Signalen pikt u zo sneller op. Niet ingrijpen kan leiden tot psychische klachten en uitval.

Langdurige druk
Psychische klachten ontstaan niet opeens. Vaak is het een gevolg van langdurige druk. Bijvoorbeeld doordat medewerkers dag en nacht bereikbaar moeten zijn. Wanneer er geen duidelijk onderscheid meer is tussen werk- en privétijd, levert dat extra druk op. Sommige bedrijven verbieden hun werknemers daarom buiten werktijd zakelijk te telefoneren en te mailen.

Combinatie thuis-werk
De oorzaak voor uitval ligt vaak niet op het werk, maar thuis. Of het gaat om een combinatie van beide. Hoe dan ook is het belangrijk te weten waar uw werknemers mee worstelen. Is de sfeer in uw bedrijf open? Kunnen en durven werknemers hun privésituatie te bespreken met hun leidinggevende? Biedt uw bedrijf maatschappelijke hulp aan en eventuele hulp bij schulden? En is het mogelijk flexibeler om te gaan met werk en werktijd? Als een werknemer de kans krijgt de thuissituatie te verbeteren, kan dat uitval voorkomen.

Mantelzorgers
Het is ook belangrijk aandacht te besteden aan werknemers die mantelzorg bieden. Het aantal mantelzorgers steeg in de periode 2004-2012 van 13 naar 18 procent van de werkenden. Deze zorg gaat vooral ten koste van vrije tijd; de arbeidsduur blijft meestal gelijk. De combinatie van de zorgsituatie met werkdruk én weinig vrije tijd levert een duidelijk hoger risico op langdurend verzuim op.

Terugkeer
De werkgever dient zorgvuldig om te gaan met werknemers die re-integreren. Zijn de arbeidsomstandigheden van de werknemer aangepast? Is er serieus gekeken hoe deze medewerker geholpen kan worden? En is het takenpakket daarop afgestemd? Of belandt hij na terugkeer weer in precies dezelfde situatie? Vaak blijkt er weinig veranderd te zijn. Met als gevolg dat de werknemer toch weer uitvalt.

Zorgkosten niet gedekt
Psychologische zorg zit in het basispakket van de zorgverzekeraar. Bij werk- en relatieproblemen wordt deze hulp echter niet vergoed. Een aanvullende zorgverzekering kan uitkomst bieden, maar deze is vaak niet toereikend. De kans bestaat dat de werknemer dan bij de werkgever aanklopt om de re-integratiekosten te verhalen.

In alle opzichten is het dus van belang uw medewerkers vitaal te houden. Lichamelijk en geestelijk. Gezondheid en werk- en persoonsgerelateerde factoren bepalen in grote mate de inzetbaarheid en productiviteit van uw werknemers.

Meer weten?
Hoe zorgt u voor vitale en betrokken werknemers? En hoe houdt u rekening met het toenemende aantal psychische klachten? Lees ook de andere artikelen in deze Connected over duurzame inzetbaarheid:
Ruim helft arbeidsongeschikten door psychische klachten
Hoge uitval onder jongeren vraagt om ander beleid
Weten hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van zorg en gezondheid?
Ontdek het in Aons Health Garden en doe de quick scan.