Netherlands

AGRC Risk Impact: de verstrekkende impact van lokale incidenten

 

Editie December 2016

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

December 2016 was een feestmaand met een brede, zwarte rand. De nare bijsmaak kwam van de ontwikkelingen in Syrië, de vermoorde Russische ambassadeur en de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. In Griekenland maakten we kennis met eco-terreur: geweld of het dreigen daarmee door splintergroeperingen met extreme opvattingen op het gebied van milieu of politiek. De dreiging van vergiftigde voedingswaren dwong onder meer Coca Cola, Unilever en Nestlé in Griekenland tot een product recall.

Uitzonderlijk warme kerstdagen, sneeuw in de woestijn en smeltend poolijs maakten eens te meer duidelijk hoe snel het klimaat wereldwijd verandert. De aanvaring met de stuw bij het Limburgse Grave laat zien hoe verstrekkend de gevolgen van een gehavende supply chain kunnen zijn.

Van eco-terreur tot product recall
Terrorisme werd twee jaar geleden nog vaak als een ‘nieuw’ risico gezien: in de Aon Global Risk Management Survey 2015 stond terrorisme op plaats 41. Hoe zal dit zijn bij de editie van 2017? En bent u als bedrijf wel bekend met de verschillende vormen van terreur?

Meerdere multinationals ondervonden afgelopen maand hoe terrorisme ook op een andere manier bedrijven kan treffen. Een groep anarchisten claimde voedselproducten in Griekenland te hebben vergiftigd met chloor en zoutzuur. Onder meer Coca Cola, Unilever, Nestlé en de Griekse zuivelgigant Delta startten daarop uit voorzorg een grootschalige product recall. Een gigantisch dure ingreep die waarschijnlijk niet verhaald kan worden. Maar ook een noodzakelijke maatregel om de consument te beschermen.

Hoe moeilijk het ook is om je als bedrijf voor te bereiden op een terroristische aanval: het is ook steeds noodzakelijker in de huidige maatschappij. In het artikel Rethinking Terrorism: How Preparedness Is Evolving’ leest u uitvoerig wat u kunt doen. Let in elk geval op:

 • Veiligheid van mensen: zorg voor flexibele plannen die kunnen worden aangepast aan de specifieke aanval op dat moment, zoals evacuatie, schuilplaats(en), ‘run-hide-fight’ etc.
 • Preventieve maatregelen: regel beveiliging die afschrikt. Bijvoorbeeld het ontzeggen van toegang tot het gebouw aan een vijandig of opstandig individu kan al voldoende zijn.
 • De context: inventariseer hoe uw bedrijf getroffen kan worden, zowel direct als indirect.
 • Verzekering: met een goede verzekering voorkomt u serieuze continuïteitsproblemen en mogelijk zelfs een faillissement.

 

Sneeuw in de woestijn
Deze kerst was er qua weer een van extremen, met smeltend ijs op de Noordpool en een dun laagje sneeuw in de woestijn. In 2016 vonden ook bij heftige stormen – met als gevolg blikseminslag of kortsluiting door een lekkage of een ondergelopen ruimte met apparatuur –ca. 4.000 meer branden plaats dan normaal. Zomerse hagelbuien zorgden vooral onder agrarische bedrijven voor bijna 500 miljoen euro aan extra schade. Ook extreme hitte en droogte komen steeds vaker voor. Alleen al in Frankrijk bezweken afgelopen jaar ruim 3.200 mensen aan een hittegolf. En in augustus hebben veel scholen in het midden van het land het tropenrooster gehanteerd tijdens de eerste tropische schoolweek na de vakantie.

De impact van klimaatverandering uit zich onder meer in:

 • wegval of beperkte toelevering van voedselproducten (eindproducten of halffabricaten) als gevolg van mislukte oogsten en prijsstijgingen;
 • het wegvallen van toeleveranciers door natuurrampen;
 • uitval van medewerkers door hoge temperaturen en aangepaste werkroosters;
 • schade aan gebouwen door extreem weer, zoals het instorten van daken door sneeuwdruk of onjuiste afwatering van regenwater waardoor lekkage ontstaat.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Ons advies: ga zorgvuldig na hoe uw bedrijf hinder kan ondervinden van extreem weer. Let niet alleen op gevolgen buiten uw bedrijfsmuren, maar denk ook aan ‘interne’ zaken zoals bedrading, apparatuur en uw medewerkers. In het Aon Global Climate and Catastrophe Report leest u hoe belangrijk het is om als bedrijf te onderzoeken hoe (zwaar) u getroffen kunt worden.

 

Naast maatregelen voor het beperken van schade zijn er volop verzekeringsmogelijkheden voor uw organisatie. Veel bedrijven kennen de opties nauwelijks of zijn over- of onderverzekerd. De verwachting is dat extreme weersomstandigheden de komende jaren steeds vaker voor zullen komen. Ons advies: bedenk welke operationele knelpunten voor u relevant zijn en ga, eventueel in samenwerking met uw risicoadviseur, na welke eventuele verzekeringsmogelijkheden u heeft om het risico (deels) af te dekken.

Grave: dalend water, stijgende kosten
In de dichte mist van eind december maakte een Duitse schipper een grote stuurfout op de Maas nabij het Limburgse Grave. De aanvaring met de plaatselijke stuw die volgde, veroorzaakte een groot gat waardoor het water wegliep en de waterstanden aanzienlijk daalden. Daarmee stokte alle scheepvaart over een traject van maar liefst 28 kilometer op de rivier.

De waterdaling raakte diverse partijen:

 • Woonbooteigenaren, door schade aan hun woonboten
 • Schippers en beladers, door het omvaren via Antwerpen
 • Waterschap Rivierenland, door het droogvallen en mogelijk gaan lekken van dijken
 • Bedrijven langs de vaarroute, door gestokte leveringen
 • Rijkswaterstaat, door herstel- en reparatiekosten
Hoewel nog onduidelijk is hoe de verantwoordelijkheden tussen de verschillende partijen liggen, is de kans groot dat er grote claims volgen. Niet alleen de schipper, maar ook Rijkswaterstaat zal hiermee rekening moeten houden.

 

Het voorval bij Grave laat zien hoe belangrijk het is om bij een risico-inventarisatie ook incidenten met een kleine kans buiten de eigen fysieke omgeving in kaart te brengen. De impact kan groot zijn. En ook al heeft u geen controle op zo’n voorval, met de juiste maatregelen is de schade te beperken. Ga voor uzelf na welke scenario’s uw organisatie kunnen treffen en stel plannen op. Met elke eigen maatregel is de kans groter dat uw verzekeraar de restschade vergoedt.