Netherlands

AGRC Risk Impact: wat te doen bij overstromingen of een recall?

 

Editie Juni 2016

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

In deze Risk Impact blikken we terug op een bewogen begin van de zomer. Nog steeds domineren terroristische aanslagen het nieuws. We schreven al eerder wat u kunt doen om u te beschermen tegen de gevolgen van een terroristische aanslag in de editie van maart. We zoomen nu in op twee andere risico’s die zich afgelopen maand manifesteerden. Een van de natste junimaanden ooit roept de vraag op hoe u de impact van een overstroming beperkt. En de grootschalige terugroepactie van Fiat Chrysler is aanleiding om het recallrisico nog eens te behandelen.

Klimaatverandering: overspoeld met risico’s
Extreme weersomstandigheden: ze komen steeds vaker voor. Afgelopen maand kampten Duitsland, Frankrijk en Nederland met enorme regenval, hoge waterstanden en rivieren die buiten hun oevers treden. Van alle natuurrampen veroorzaken overstromingen de meeste economische schade; tussen 2006 en 2015 wereldwijd zo’n 492 miljard dollar. Het overgrote deel daarvan, bijna 400 miljard, wordt niet door een verzekering gedekt.

Dan is het opvallend dat dit risico juist bij Nederlandse organisaties slechts een 29e plek scoort, zo blijkt uit de Global Risk Management Survey van Aon. Wereldwijd noteert dit risico een 18e positie.

Wat te doen als uw bedrijf letterlijk onder water staat? Vijf tips:
 

  • Verwijder eerst al het water van de locatie
  • Test machines en installaties die onder water hebben gestaan
  • Laat gas en elektriciteit door een professionele organisatie checken
  • Controleer eventueel aanwezige opslagtanks op besmetting door water
  • Gooi geen beschadigde goederen weg voordat de verzekeraar ze geïnspecteerd heeft
Nog beter is het om schade door stilval van uw bedrijf te voorkomen. Vergeet daarbij ook de impact van calamiteiten bij belangrijke leveranciers niet. Breng de maximale impact in kaart met een schade scenario analyse. Stel vervolgens een continuïteitsplan op waarin u beschrijft hoe te handelen ten tijde van een incident.

 

Recall Fiat Chrysler
Een noodlottig ongeval werd de 27-jarige Star Trek-acteur Anton Yelchin in juni fataal. Zijn Jeep rolde weg en drukte hem tegen een hek. Als reactie daarop besloot Fiat Chrysler 1,1 miljoen auto’s terug te roepen. Onder meer de merken Jeep, Dodge, Chrysler en Maserati vertonen mogelijk problemen met de parkeerstand. Het is een pijnlijke recall voor het bedrijf, die niet alleen financieel de nodige schade oplevert, maar ook de reputatie van het concern ernstig schaadt.

Om de schade bij een recall zoveel mogelijk te beperken, is het raadzaam om u voor te bereiden op een terugroepactie. Reageert u adequaat op calamiteiten, dan hoeft een recall namelijk geen reputatieschade op te leveren, zo liet Tesla eerder zien. Daarvoor is het nodig dat u allereerst de financiële impact van een terugroepactie op uw organisatie in kaart brengt. Welke scenario’s voorziet u? Werk ze uit en krijg antwoord op vragen als:

  • Wie gebruiken uw producten?
  • Levert u rechtstreeks aan consumenten, of wordt uw product verwerkt door andere afnemers?
  • In welke landen wordt uw product gebruikt? In Noord-Amerika en Canada zijn de claims vele malen hoger dan binnen de Europese Unie.
Het is van belang dat u een goed beeld heeft van de totale financiële impact. Besef dat sommige schade gedekt kan worden door een recall verzekering, maar sommige kosten moet u zelf dragen. Bovendien spelen ook contractuele afspraken met afnemers en leveranciers een belangrijke rol. In sommige situaties bent u wellicht verplicht tot een recall op aangeven van uw afnemer. Ook kan contractueel bepaald zijn wie de kosten van de recall voor zijn rekening neemt.

Wilt u meer informatie over een goede voorbereiding op een recall? U leest het in onze whitepaper Recall.