Netherlands

AGRC Risk Impact: het loerende risico van aansprakelijkheid

 

Editie Maart 2016

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

Terugkijkend op het nieuws van maart kunnen we onmogelijk om de zoveelste terreuraanslagen heen. Dit keer was Brussel aan de beurt: zowel het vliegveld Zaventem als de metro werden hard geraakt. Terwijl de impact en het menselijk leed met elke aanslag lijken te groeien, worden mensen ook steeds mondiger richting bedrijven en autoriteiten. Door die groeiende roep om uitleg neemt de dreiging van terreur voor bedrijven nieuwe vormen aan. Kunt u die uitleg geven? En wat kunt u vooraf in het kader van aansprakelijkheid doen?

Ook verborgen, ogenschijnlijk kleine risico’s kunnen u flinke aansprakelijkheidsclaims bezorgen. Een voorbeeld is de hoogwerker die onlangs bij een spoorovergang door een trein van Arriva aangereden werd. Terwijl niemand het risico had voorzien, leidde het incident wel tot aanzienlijke schade. Waar schoot de voorbereiding in dit geval tekort?

U leest het in deze nieuwe editie van de AGRS Risk Impact.

Vijf tips om aansprakelijkheidsclaims in het kader van terreur te voorkomen
Wat de economische gevolgen van terreuraanslagen voor bedrijven en instellingen kunnen zijn, is in vorige edities van de Risk Impact al vaker behandeld. Zo stonden we al eens stil bij zeven vragen die u helpen op aanslagen voorbereid te zijn.

Bij de aanslagen in Brussel speelde een nieuw aspect mee: slachtoffers en nabestaanden dienden aansprakelijkheidsclaims in. De aanleiding was een open brief van de Belgische Luchthavenpolitie waarin de veiligheid op vliegveld Zaventem vernietigend veroordeeld wordt. Het commercieel belang van het vliegveld zou boven het belang van mensenlevens zijn gesteld.

Om aansprakelijkheidsclaims te voorkomen en uw bedrijfscontinuïteit te beschermen, adviseren wij in elk geval de volgende punten in overweging te nemen:

  • Zorg ervoor dat u de relevante nationale en internationale wet- en regelgeving volgt en hier op tijd aan voldoet. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld.
  • Maak een kwetsbaarheids- en impactanalyse met betrekking tot terrorisme: ga na hoe kwetsbaar uw organisatie is en stel het te volgen scenario bij een aanslag op. Welke schade en welk letsel kunt u redelijkerwijs verwachten?
  • Treed effectief op bij dreigingen en waarschuwingen voor terrorisme: wees alert op berichtgeving van (overheids)instanties die duiden op terrorisme en tref passende veiligheidsmaatregelen of pas procedures aan.
  • Denk ook aan nazorg, desnoods met behulp van derden. Schroom niet om hier professionals bij te betrekken.
  • Denk na over de financiering en verzekering van aansprakelijkheidsrisico’s: ga met uw financieel verantwoordelijke, directeur en/of verzekeringsmakelaar aan tafel en onderzoek samen welke financieringsmogelijkheden u heeft en welke er nog meer beschikbaar zijn. Bepaal uw standpunt met betrekking tot de financiering van dit risico en richt de financiering conform dat standpunt in.

Bedenk tot slot dat de dreiging van terreur bij een ieder van ons een gevoel van onveiligheid achterlaat. Ons advies: bespreek dat gevoel met uw medewerkers. Zo herstelt u hun vertrouwen en brengt u de rust binnen uw organisatie terug.

Is uw verzekerde limiet wel hoog genoeg?
In eigen land ging het in het Overijsselse Dalfsen mis. Daar schepte een passagierstrein van Arriva een hoogwerker op een spoorwegovergang – de trein raakte totaal ontspoord en kwam op zijn kant in een weiland terecht. De treinmachinist kwam bij de botsing om het leven, twee gewonden werden naar het ziekenhuis in Zwolle overgebracht en vijf personen mochten na een behandeling ter plaatse weer naar huis. De materiële (en dus financiële) schade bedraagt naar schatting 8 tot 10 miljoen euro. Inmiddels is bekend dat het ongeluk waarschijnlijk door een inschattingsfout van de kraanmachinist is gebeurd.

De vraag is: wat betekent zo’n ‘fout’ voor de betrokken organisaties? De hoogwerker was eigendom van een klein materieelverhuurbedrijf in het oosten van het land. De bestuurder was een jonge medewerker van een groenonderhoudsbedrijf. De vraag die rest is of de betrokken bedrijven voldoende verzekerd zijn. Dat valt vaak tegen, leert onze ervaring: veel bedrijven hebben een aansprakelijkheidsverzekering met een standaard verzekerde limiet die meestal niet in verhouding staat tot het dagelijkse risico en zeker niet tot de maximale schade bij een incident.

In dit geval was de hoogwerker een zogenaamd WAM-plichtig voertuig. Dat betekent dat deze volgens de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM) verplicht verzekerd is voor aansprakelijkheid (net als auto’s, motoren en brommers). In de Nederlandse wet wordt een minimumbedrag vermeld voor de verzekerde limiet. Op dit moment is dat ruim 1,1 miljoen euro voor materiële schade en ruim 1,1 miljoen euro per letselschade met een maximum van 5,6 miljoen euro.

In de praktijk blijken de wettelijke minima vaak standaard als maximum verzekerde limiet te gelden. Dat mag volgens de wet, maar het betekent ook een fors financieel risico voor de onderneming bij grote schade. Ook voor de standaard, verplichte verzekeringen luidt het advies: maak een goede analyse van uw maximale schade en stem uw dekking daarop af.

Het streven naar hogere verzekeringslimieten is al zeer geaccepteerd en gebruikelijk in landen om ons heen. Zo is letselschade in België ongelimiteerd verzekerd en fysieke schade minimaal voor 100 miljoen euro gedekt. Onder die ruimere normen zou de eigenaar van de hoogwerker in Dalfsen veel geruster achtergebleven zijn.

De les: laat uzelf niet verrassen en ga na welke dekking bij uw diensten en bijkomende risico’s past. Hanteer de wettelijke eisen altijd als minima, maar kies een ruimere dekking als de situatie daarom vraagt.