Netherlands

AGRC Risk Impact: van boze aandeelhouders tot goed bestuur

 

Editie November 2016

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

Net als heel 2016 was november een maand van geopolitieke uitersten: terwijl Colombia en de FARC een vredesakkoord sloten, laaiden de gevechten in Syrië juist op. De vraag is: maakt media-aandacht voor dergelijke gebeurtenissen organisaties ook alerter op de risico’s? Dat lijkt mee te vallen: in de Aon Global Risk Management Survey (GRMS) van 2015 stonden politieke risico’s niet eens in de top tien.

Boekhoudschandaal Tesco leidt tot miljoenenclaim
Ook fraudezaken kwamen in 2016 veelvuldig voorbij. Afgelopen maand stonden de spotlights op Tesco. Daar dienden 125 beleggers een claim in van maar liefst 111 miljoen euro. Het supermarktconcern bleek ernstig met de bedrijfsresultaten te hebben gegoocheld: boekhouders hadden een veel te hoge winstinschatting gemaakt. Inmiddels is Tesco onderworpen aan een strafrechtelijk onderzoek en hebben meerdere bestuurders en topfunctionarissen de organisatie verlaten.

Incidenten zoals die bij Tesco en Volkswagen eerder dit jaar, tonen stuk voor stuk aan hoe verregaand de gevolgen van fraude kunnen zijn. Des te opmerkelijker is het dat frauderisico’s in de Aon Global Risk Management Survey ‘slechts’ op plek 24 stonden. Zouden alle fraude-incidenten in 2016 de markt wakker hebben geschud? We gaan het zien in de aankomende editie van de GRMS.

Wilt u nu al aan de slag, ga dan na welke frauderisico’s binnen uw organisatie spelen en controleer welke maatregelen nodig zijn om de kans op fraude te verkleinen. Toets daarna of de maatregelen afdoende zijn. Het ‘restrisico’ kunt u desgewenst financieel afdekken, bijvoorbeeld met een verzekering.

Corporate Governance Code herzien
Goed bestuur is niet alleen van belang voor organisaties zelf, maar ook voor medewerkers, aandeelhouders, de werkgelegenheid en onze economie. Niet voor niets heeft de overheid wetten opgesteld voor bestuurders. De Corporate Goverance Code (ook wel de Code Goed Bestuur) geldt sinds 2003 en is een initiatief van de markt zelf.

Hoewel de code in principe alleen voor beursgenoteerde ondernemingen geldt, wordt hij ook gebruikt als voorbeeld voor semipublieke sectoren zoals de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties. In de code vindt u als organisatie alleen ‘contouren’ voor uw bestuur; hoe u dat bestuur concreet vormgeeft, bepaalt u uiteindelijk helemaal zelf.

Na de laatste herziening in 2008 is de code begin december 2016 wederom herzien - een terugkerend proces, bedoeld om de code actueel te houden. Zaken die op dit moment extra aandacht krijgen, zijn:

  • waarde-creatie op de lange termijn;
  • risicomanagement;
  • bestuur en toezicht;
  • cultuur als expliciet onderdeel van corporate governance;
  • beloningen;
  • relatie met aandeelhouders;
  • eisen aan de kwaliteit van de uitleg indien de organisatie niet aan alle delen van de code voldoet.

De aandacht voor risicomanagement in de Corporate Governance Code uit zich bijvoorbeeld in nieuwe ISO-normen voor (kwaliteits)managementsystemen.

Gaat u met de herziene code aan de slag, let dan extra op het onderdeel risicomanagement. Ga goed na in hoeverre uw risicomanagement aan de nieuwe code voldoet en waar extra maatregelen nodig zijn. Wilt u niets aan het toeval overlaten? Aon heeft alle expertise in huis om u te helpen, van snelle tools zoals de Risk Maturity Index tot de volledige implementatie van risicomanagement.