Netherlands

Risk Impact: van verre natuurramp tot storm in de keten

 

December 2017

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

Dat het klimaat verandert, blijkt wel uit het tempo waarmee het aantal natuurrampen toeneemt. In 2017 vonden er zo’n honderd méér plaats dan normaal gesproken in een jaar. De meesten ervan vinden ver weg plaats en we laten ons daardoor niet schrikken. Orkanen in het Caribisch gebied, overstromingen in Azië of bosbranden rond de Middellandse Zee raken ons gevoelsmatig minder.

En toch: door de groeiende mondiale handel is praktisch elke ramp wereldwijd ook een bedreiging voor uw bedrijf in West-Europa. Denk aan een overstroming die de oogst van één van uw grondstoffen verwoest of een aardbeving die het faillissement van een toeleverancier inluidt. De vraag is: hoe krijgt u meer grip op de risico’s van natuurrampen? In deze Risk Impact laten wij zien hoe één incident vanuit twee invalshoeken impact kan hebben op uw organisatie.

Brandende wijndruiven gloeien na
Bosbranden in Californië bedreigden eind 2017 niet alleen steden; ook de grootste wijnindustrie van het land stond op het spel. Uiteindelijk ging de nog niet geplukte oogst voor een deel verloren en liepen veel druiven rookschade op. Het verlies bleek een flinke strop voor de gehele industrie.

Ook Europese wijnimporteurs gaan het nagloeien van deze branden voelen. Zo drijft het kleinere aanbod aan druiven onvermijdelijk de wijnprijs op. Prangende vragen zijn nu:

 

 • Wil de consument een hogere prijs betalen of is het de importeur die zijn marge (deels) verliest?
 • Kan de importeur überhaupt voldoende wijn leveren om aan zijn leveringsplicht te voldoen?
 • Zo nee: kan de importeur dan claims of boetes van zijn afnemers verwachten?
 • Hoe zit het met de wijn van volgend jaar wanneer wijnranken verloren zijn gegaan?
 • Heeft de importeur een meerjarige contractuele leveringsplicht richting afnemers?

 

De Californische branden tonen aan hoe een natuurramp vooraan in de supply chain – bij de primaire producent – al snel een hele keten raakt. De vraag in zo’n geval is in hoeverre importeurs en uiteindelijke afnemers (drankhandels, hotels, restaurants, etc.) zich hebben voorbereid. Kunnen zij snel genoeg reageren om de schade voor hun klanten te beperken? En zijn er contractuele afspraken die in het gedrang komen door het incident?

Stapsgewijze voorbereiding
Vragen zoals deze komen vaak pas na afloop bovendrijven. Dan is het meestal al te laat, en leidt de schade tot ernstige financiële problemen of zelfs een faillissement. Onderstaande stapsgewijze voorbereiding kan helpen om uw bedrijfscontinuïteit te beschermen.

 

 1. Ga na welke incidenten in de supply chain uw processen kunnen bedreigen.
 2. Stel vast wat daarvan de (financiële) impact is op uw organisatie.
 3. Bedenk strategieën voor een snel herstel in zo’n situatie.
 4. Ontwikkel een flexibel herstelplan waarin deze strategieën zijn verwerkt.
 5. Implementeer een bedrijfscontinuïteitsprogramma met daarin o.a. het testen van opgestelde plannen en het trainen van mensen die een rol spelen bij het herstel

 

Bent u benieuwd in hoeverre continuïteitsmanagement binnen uw organisatie een aandachtspunt is? En wilt u weten welk niveau van beheersing u nodig heeft op dit gebied? Doe dan een self assessment met de Aon BCM Diagnostic Tool.

Hoe ook contracten uw schade bepalen
Niet alleen uw eigen voorbereiding, maar ook contractuele afspraken bepalen de financiële impact van een natuurramp op uw bedrijf. Bepalend is de vraag hoe de aansprakelijkheid is geregeld. Hieronder een aantal voorbeelden van veel voorkomende constructies.

 

 • Er bestaat een leveringsverplichting richting afnemers. Natuurrampen worden veelal niet als expliciete overmachtssituatie genoemd, waardoor de verplichting blijft bestaan.
 • De geaccepteerde aansprakelijkheid kan vaak niet worden doorgelegd naar de leverancier (supply chain tot de getroffen wijnboer).
 • De leverancier beperkt zijn aansprakelijkheid tot de opdrachtsom of een nominaal bedrag (vaak lager dan de aansprakelijkheidsexposure).
 • De geaccepteerde aansprakelijkheid overstijgt de verzekerde dekkingen (limieten).
 • De geaccepteerde aansprakelijkheid omvat activiteiten die buiten de verzekeringsdekking vallen.
 • Acceptatie van boetebedingen. Hiervoor hoeft geen sprake te zijn van aansprakelijkheid, maar uitsluitend van het niet nakomen van contractuele verplichtingen is voldoende om een boete opgelegd te krijgen.

 

En dan is er nog de wet…
Wist u dat de aansprakelijkheid van uw organisatie vaak groter is als u producten van buiten de EU naar de Europese Unie importeert? Op grond van de wet (artikel 6:185 BW) bent u dan de producent van het geïmporteerde product (bijvoorbeeld van de wijn). Mogelijke claims als gevolg van het niet nakomen van de beloofde kenmerken en kwaliteit van het product (bijvoorbeeld door rookschade aan druiven waardoor de smaak van de wijn bederft) zijn dan voor uw rekening. Deze claims zijn alleen te verhalen op uw leverancier als contractuele afspraken dat toelaten.

Zo laat je contracten voor je werken

 • Wees bij de contractonderhandelingen kritisch over aansprakelijkheidsclausules, boete- en vrijwaringsbedingen.
 • Besef dat elk risico zijn prijs heeft.
 • Leg specifieke aansprakelijkheidsbepalingen altijd eerst aan uw makelaar/verzekeraar voor. Zo weet u zeker dat de dekking daadwerkelijk in orde is.
 • Toets de kredietwaardigheid van uw contractpartner. Zo weet u zeker dat hij eventuele schade ook daadwerkelijk kan betalen.

 

Wilt u meer inzicht in aansprakelijkheidsrisico’s, de impact ervan en een assessment van uw verzekerde aansprakelijkheidslimiet op productaansprakelijkheid? Vul dan de Liability Limiet Meter in op onze website.