Netherlands

Risk Impact: De lessen van schadeclaims

 

Editie Februari 2017

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

Heeft u wel eens schadeclaims ontvangen of ingediend? Steeds meer organisaties krijgen ermee te maken, zo bleek afgelopen maand. Terwijl Rijkswaterstaat tussentijds de balans opmaakte van ingediende claims wegens de afgesloten Merwedebrug, wees het Europese Hof van Justitie uit voorzorg keuringsinstanties op hun verantwoordelijkheid. Hoe gaat u om met het risico van schadeclaims en hoe dient u ze in? U leest het in deze nieuwe editie van AGRC Risk Impact.

 

Schadeclaims Merwedebrug nu al 3,5 miljoen euro

Haarscheurtjes in de draagconstructie van de Merwedebrug bij Gorinchem deden in het najaar van 2016 alle alarmbellen bij Rijkswaterstaat rinkelen. Per direct ging de brug op slot voor zwaar verkeer; pas begin december ging hij weer open.

 

Hoezeer de maatregel de transportsector heeft geraakt, blijkt wel uit de circa 50 schadeclaims die inmiddels zijn ingediend. In totaal gaat het om een bedrag van 3,5 miljoen euro. Het Rijk kan zijn borst natmaken: getroffen partijen hebben na een incident maar liefst vijf jaar de tijd om een claim in te dienen. Wie weet hoeveel er nog volgt.

Zorgvuldig proces
Terwijl een speciaal comité inmiddels ook andere bruggen onderzoekt, is een onafhankelijke commissie druk doende met de afhandeling van de claims. Dat proces luistert nauw. Na behandeling door de commissie krijgen gedupeerden de kans om te reageren. Op basis daarvan krijgt de minister advies. Tegen zijn uiteindelijke besluit kan nog (hoger) beroep aangetekend worden.

Het incident met de Merwedebrug is een klassieker in de categorie van schadeclaims door verregaande schade. De voorbeelden zijn legio en kunnen ook ‘gewone’ niet-overheidsbedrijven treffen. Medio februari stortten bij Budel en Aalten bijvoorbeeld nog twee mestsilo’s in, waarbij miljoenen liters mest de omgeving instroomden. Ook daar kan de schade aanzienlijk zijn. Denk aan de kosten van hulpdiensten en preventieve maatregelen, letselschade door inademing, milieuschade door contaminatie van bodem en oppervlaktewater, bedrijfsschade door vervuilde landbouwgrond en de opruimkosten. Er kunnen ook nog boetes volgen.

Schade gedekt?
Weet u zeker dat uw verzekeringspakket voldoende dekking biedt bij onverwachte schadeclaims? Incidenten zoals die met de Merwedebrug laten zien hoe belangrijk het is om een op maat gesneden verzekeringsportefeuille te hebben. Ons advies: breng uw risico’s regelmatig in kaart zet ze af tegen uw lopende verzekeringen om hiaten in de dekking of te lage limieten in beeld te brengen.

 

Keuringsinstanties op het matje

Dat niet alleen productiebedrijven, maar ook keuringsinstanties voor medische hulpmiddelen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade, bleek na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 16 februari. Aanleiding was de claim van een vrouw die borstimplantaten van het merk Poly Implant Prothèse (PIP) had genomen. Ze diende haar claim in bij de keuringsinstantie van het kwaliteitssysteem van de fabrikant, omdat de fabrikant zelf inmiddels failliet was verklaard.

 

Met haar uitspraak stelt het Hof impliciet dat keuringsinstanties een beschermingsplicht hebben naar consumenten. Wat voor risico’s brengt dat met zich mee en hoe kunt u die voorkomen?

Actiever toezicht
Allereerst kunnen de totale kosten van claims voor keuringsinstanties hoger oplopen dan voorheen. Komen instanties hun verplichtingen uit de Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen niet na en leidt dat tot schade – materieel of immaterieel – dan kunnen ze aansprakelijk worden gesteld. Ook toekomstige schade kan voor rekening van de keuringsinstantie komen.

Het advies moge duidelijk zijn: keuringsinstanties moeten actiever toezicht houden op de gang van zaken bij de fabrikant. Ook zouden ze meer gebruik moeten maken van hun bevoegdheden uit de richtlijn, zoals het verrichten van onaangekondigde inspecties en het controleren van (tussen)producten. Actie is al vereist bij aanwijzingen dat een medisch hulpmiddel niet voldoet.

‘Secundaire aansprakelijkheid’
Keuringsinstanties die onverwachts met claims van consumenten te maken krijgen, zijn een klassiek voorbeeld van ‘secundaire aansprakelijkheid’. Daarvan is sprake als een getroffen partij na een incident tevergeefs een claim indient bij de schadeveroorzaker, omdat die onvoldoende financiële draagkracht heeft – bijvoorbeeld door een faillissement als gevolg van het incident. Vaak wordt in dat geval de volgende partij in de keten voor de geleden schade verantwoordelijk gehouden.

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie, alsmede het incident bij ChemiePack in Moerdijk laten zien hoe belangrijk het is om de financiële situatie (inclusief de verzekeringen) van alle samenwerkende partijen in uw keten in beeld te hebben. Bij onvoldoende financiële middelen van een andere partij kunt u zomaar claims krijgen voor schade die u op voorhand niet als risico had gezien.