Netherlands

Risk Impact: Bedrijven op scherp door Brexit en Trump

 

Editie Januari 2017

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

De inauguratie van Donald Trump en de eerste ‘stappen’ van de Britse premier ten aanzien van de Brexit domineerden het nieuws in de eerste maand van 2017. Zowel het beloofde protectionisme van Trump als de verstoorde handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk kunnen Nederlandse ondernemers hard raken. Met welke gevolgen moet u rekening houden? En hoe bereidt u zich voor? U leest het in deze eerste AGRC Risk Impact van 2017.

Brexit-twijfels: kopzorgen voor ondernemers
De vraag hoe de Brexit er concreet komt uit te zien houdt bedrijven wereldwijd al maanden in zijn greep. In een whitepaper lichtte de Britse premier Theresa May begin februari een tipje van de sluier op. Het belooft een harde Brexit te worden: Groot-Brittannië zal geen onderdeel meer uitmaken van de interne EU-markt. May wil wel met EU-lidstaten om tafel om nieuwe handelsverdragen te sluiten.

De whitepaper van May is nog steeds geen sluitend verhaal. Nederlandse ondernemers weten nog altijd niet wat precies de mogelijke risico’s en gevolgen voor hun onderneming zijn. Daardoor houden zij problemen, bijvoorbeeld omdat orders worden uitgesteld – een serieus probleem omdat Groot-Brittannië één van de belangrijkste handelspartners van Nederland is. Los van het feit dat de Brexit nu al geld kost, is de kans groot dat er meer moeilijkheden komen.

Bent u benieuwd wat de risico’s van de Brexit voor uw onderneming zijn en hoe ‘Brexit-ready’ u bent? Dan kan de Brexit Navigator van Aon uitkomst bieden. Deze tool kwantificeert voor verschillende scenario’s de risico’s en impact van de Brexit voor uw organisatie op basis van de vier ‘vrijheden’ van de Europese Unie (goederen, kapitaal, diensten en personen). Voorbeelden van de eerste vrijheid zijn extra oponthoud bij de douane of hogere invoerkosten voor een exportbedrijf. Dit kan ten koste gaan van uw concurrentiepositie en marges.

Ook met een Scenario Analyse is na te gaan hoe de Brexit uw organisatie raakt. Hiermee kunt u de verschillende gevolgen afzonderlijk van elkaar inzichtelijk maken en kwantificeren. De gedetailleerde risicoscenario’s helpen eveneens om uw huidige risicomanagement te beoordelen en om hiaten en andere onvolkomenheden in uw verzekeringspakket op te sporen.

‘America first’ raakt bedrijven wereldwijd
Donald Trump gebuikte klare taal in zijn beëdigingstoespraak: onder zijn bewind komt ‘America first’. Doel is om de economie, productiecapaciteit en werkgelegenheid in de VS te herstellen en Amerikanen weer welvaart te bieden. Eén van Trumps maatregelen, de invoering van economische drempels voor niet-Amerikaanse bedrijven, is een regelrecht gevaar voor ondernemers die aan de VS leveren, een (productie)locatie hebben in de VS of op een andere manier verbonden zijn aan de Amerikaanse markt. Hun afzetmarkt kan zomaar (deels) wegvallen als hun producten door importheffingen fors in prijs stijgen.

Steeds meer landen en bedrijven nemen Trumps woorden serieus en stellen een Business Continuity Plan op voor het geval zij hun productieactiviteiten daadwerkelijk naar de VS terug moeten halen. Een recent voorbeeld is het Zuid-Koreaanse KIA Motors, dat de geplande bouw van een fabriek in Mexico gedwarsboomd ziet. Een continuïteitsrisico dat niet eens in de top 10 bij bedrijven wereldwijd staat, is daardoor voor KIA nu harde realiteit. Het bedrijf bereidt zich slim voor met een Business Continuity Plan. Zo houdt het de potentiële impact van Trumps maatregelen beperkt.

De case van KIA toont aan hoe belangrijk het is om continu op de hoogte te zijn van de veranderingen in uw omgeving en de impact die deze op uw organisatie kunnen hebben. Vragen die elk bedrijf zichzelf zou moeten stellen, zijn:

  • Welke veranderingen spelen in mijn omgeving?
  • Hebben wij de “new & emerging risks” voldoende in kaart?
  • Kunnen die ontwikkelingen en emerging risks de continuïteit van mijn organisatie bedreigen? In welke mate?
  • Welke mogelijkheden heb ik om mijn organisatie voor te bereiden op de nieuwe situatie?
  • Welke strategie past het beste bij mijn organisatie?
  • Welke maatregelen kan ik alvast inventariseren en voorbereiden?