Netherlands

Risk Impact: Trans-Atlantisch opereren

 

Editie juni 2017

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Iedere maand blikken we terug: wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken?

Dat de wereld ‘krimpt’ als nooit tevoren, ervaren we bijvoorbeeld dankzij moderne technologie waarmee we mensen op afstand kunnen opereren. Maar ook economisch gezien speelt fysieke afstand zelden nog een rol. Afgelopen maand nog kelderde het Ahold-aandeel na winstwaarschuwingen van een concurrent in Amerika.

Wat zijn voor uw organisatie de kansen en gevaren van nieuwe technologie en mondialisering? En hoe gaat u om met de bijkomende risico’s? U leest het in deze editie van de Risk Impact.

Pas op, winst!
Bedrijven verdienen hun geld meer en meer verspreid over de wereld. Zo ook het oer-Hollandse Ahold, dat tegenwoordig bijna de helft van haar totale omzet uit Amerika haalt. Dat die afhankelijkheid van de Amerikaanse markt het bedrijf ook kwetsbaar maakt, bleek afgelopen maand na een winstwaarschuwing van supermarktconcern Kroger – een Amerikaanse concurrent van Ahold. Binnen twee dagen daalde het Ahold-aandeel van ruim 20 naar 16,40 euro. Zo verdampte in totaal circa 2 miljard euro aan beurswaarde voor het Nederlandse bedrijf.

Het incident laat eens te meer zien dat ontwikkelingen overal waar u zakendoet uw aandacht verdienen. Bedenk ook dat risico’s in Nederland en Europa niet altijd dezelfde risico’s zijn als bijvoorbeeld in het Verre Oosten of ‘down under’. Analyseer altijd in elk geval:

  • de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie binnen uw sector, bijvoorbeeld de stimulering daarvan door lokale overheden en bijbehorende wet- en regelgeving;
  • weers- en natuurverschijnselen zoals orkanen, aardbevingen en overstromingen in het kader van continuïteitsrisico’s;
  • lokale gebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden of betalingsgedrag in het kader van uw Corporate Social Responsibility (CSR);
  • gevoeligheid voor terrorisme. Check bijvoorbeeld de Aon Terrorism & Political Risk Map.

 

Stel, u laat een fabriek bouwen in een lagelonenland maar de locatie blijkt gevoelig voor aardbevingen. Dat is een fiks risico voor uw productie- en leveringsproces. En heeft u ook aan de lokale gebruiken gedacht? Bijvoorbeeld de discussie in de kledingindustrie. Veel bekende en minder bekende Europese kledingmerken worden ervan verdacht (een deel van) hun kleding te laten maken in lagelonenlanden waar sprake is van zeer lange werkdagen en kinderarbeid (bron: SOMO). Dergelijke bekendmakingen zijn in strijd met een eventueel ‘Corporate Social Responsibility’ beleid en kan het imago in de Westerse wereld flink schaden. Ook op het gebied van (social) media krimpt de wereld. Bedenk maar eens hoe snel nieuws tegenwoordig de wereld over gaat.

Trans-Atlantisch opereren
Technologische ontwikkelingen zijn gegaan als een raket sinds de eerste trans-Atlantische vlucht in 1919. Tegenwoordig kunnen we zelfs al trans-Atlantisch medisch opereren. De resultaten van robotoperaties zijn tot op heden goed (144 sterfgevallen per 1,7 miljoen robotoperaties), maar het gebruik van robotica en IT-systemen bij medische ingrepen brengt wel degelijk nieuwe risico’s met zich mee.

Denk aan:

  • afgebroken instrumenten die op patiënten terechtkomen;
  • elektrische vonken die brandwonden veroorzaken;
  • systeemfouten die leiden tot langere operatietijden;
  • aansprakelijkheid voor technische defecten aan de gebruikte apparatuur (robotica);
  • hacking van systemen ten tijde van operaties;
  • schending van privacy van patiënten.

 

Net als bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s verandert de aansprakelijkheids- en verzekeringsmarkt sterk door robotisering, en is nieuwe wetgeving onontkoombaar. Denk alleen al aan de leveranciers van het gebruikte materiaal en IT-applicaties. Wat als hun producten tijdens een operatie falen? Zijn zij dan aansprakelijk voor het opgelopen letsel op grond van productaansprakelijkheid? Of moet medisch personeel altijd mogelijkheden houden om bij een storing in te grijpen? In dat geval kan de leverancier eisen stellen aan het toezicht.

Robots die verrassen
In de Global Risk Management Survey (GRMS) van dit jaar signaleerden duizenden respondenten, waaronder uw ‘peers’ (vergelijkbare organisaties of vergelijkbare functies) een wereldwijde risico-top 55. Onderstaande risico’s (in rood) kwamen bij ons direct of indirect naar voren na het lezen van de behandelde mediaberichten over het Ahold-aandeel en operaties op afstand. Achter het risico ziet u de notering in de GRMS.

Klik op onderstaande afbeelding voor een grotere weergave.
Klik voor high-res versie
De 55 belangrijkste risico’s en de mate waarin deze te verzekeren zijn.

Deze lijst laat eens en te meer zien dat risico’s altijd onderling verbonden zijn en niet op zichzelf staan. Een incident kan u dus raken op meerdere vlakken, de interactieve tool van de GRMS kan u hierbij meer inzicht bieden. De ontdekking van een losstaand risico is dan ook nooit voldoende; cruciaal is een analyse van het risico en eventueel onderliggende risico’s, met inbegrip van gevolgschade zoals de kosten van claims. In het geval van nieuwe technologie geldt precies hetzelfde. Wees voorbereid en voorkom dat robots u verrassen.