Netherlands

AGRC Risk Impact

 

Klimaatverandering, Brexit en terrorisme

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken.
 

Een veranderend klimaat of een overheid die onverwacht een referendum houdt over deelname aan een bondgenootschap als de Europese Unie. Het zijn serieuze risico’s voor uw bedrijf, maar uw directe invloed erop is in het gunstigste geval zeer klein.

Het laat zien dat de scope van risicomanagement niet meer beperkt is tot binnen de muren van de organisatie. Een scherpe blik naar buiten is noodzakelijk. Een blik op maatschappelijke ontwikkelingen in eigen land en op internationale trends.

In deze Risk Impact staan we stil bij een sluimerend risico met forse gevolgen: klimaatverandering. Ook illustreren we hoe een onvoorzien politiek besluit in het Verenigd Koninkrijk onverwacht tot risico’s kan leiden. We laten zien dat een kritische blik over de grens, zeker voor internationaal georiënteerde bedrijven, een absolute noodzaak is. Niet in de laatste plaats met het oog op veiligheid van personeel. Tot slot geven we u concrete tips om risico’s optimaal te beheersen. Zodat u alert en met een gedegen voorbereiding kansen kunt benutten.

Klimaatverandering: bedrijven drogen financieel op
Risico’s in relatie tot het weer, de klimaatverandering en de schaarsheid van natuurlijke bronnen scoren in de Aon Global Risk Management Survey geen plaats in de top 10. Toch kunnen weersomstandigheden leiden tot aanzienlijke kosten.

Neem Unilever. Als gevolg van klimaatverandering maakt het bedrijf jaarlijks zo’n 400 miljoen euro aan kosten. Een gigantisch bedrag waaruit blijkt dat risico’s die op basis van een algemeen onderzoek niet direct om aandacht schreeuwen, wel degelijk van belang zijn.

Een ander voorbeeld: de droogte in Californië. Hoewel de precieze oorzaak nog betwist wordt, leidt het geen twijfel dat klimaatverandering en de stijgende temperaturen over de laatste jaren er op zijn minst aan bijdragen. Het gevolg: de staat (burgers, organisaties én bedrijven) is op “rantsoen” gezet door de overheid. Die bepaalt wie hoeveel water mag gebruiken en hoeveel grondwater bedrijven omhoog mogen pompen. Deze situatie bezorgt veel bedrijven aanzienlijke operationele en financiële problemen, niet alleen binnen de landbouwsector. De eerste faillissementen zijn al een feit.

Beide voorbeelden tonen aan dat algemeen beschikbare informatie, bijvoorbeeld over de eigen sector en over concurrenten, niet altijd volstaat om risico’s voldoende in te schatten. Tegelijkertijd laat het ook zien dat organisaties die aan goed risicomanagement doen, kansen beter kunnen benutten. Denk aan wasmiddelen die ook op lagere temperaturen de was schoon krijgen, meer geconcentreerde deodorant maar ook de zogenaamde “droog shampoo”. Stuk voor stuk zijn het voorbeelden van succesvolle varianten op traditionele producten, waarbij de bedenkers slim hebben ingespeeld op een nieuwe situatie.

Brexit: EU-exit voor het VK nabij?
Maandenlang was de blik van Europa bijna uitsluitend op het financieel wankele Griekenland gericht. Hoe staat het land er financieel nu precies voor, kan het lid blijven van de EU en welke hervormingen zijn daarvoor nodig? Wat is het standpunt van de nieuwe regering? Inmiddels ligt het zwaartepunt van alle aandacht aan de andere kant van het continent, bij het Verenigd Koninkrijk - één van de oudste leden van EU. Daar wordt het lidmaatschap van het land in de waagschaal gelegd tijdens een referendum.

Wat zou het verlaten van de EU voor het Verenigd Koninkrijk betekenen? Deutsche Bank heeft als eerste bank al laten weten in dat geval een deel van zijn Britse activiteiten mogelijk naar Duitsland te verplaatsen. Inmiddels is de bank een formeel onderzoek gestart.

Deutsche Bank is een van de weinigen die zich nu al zo sterk roert. Veel andere financiële dienstverleners willen liever niets veranderen. Wel wijzen ze de Britten erop dat het referendum aanzienlijke risico’s oplevert voor de financiële sector van het land. De vraag is: ziet de ‘gewone Brit’ die risico’s ook en kan hij ze op waarde schatten? Met het referendum zijn bedrijven afhankelijk geworden van iets wat nooit eerder een risico is geweest. Het bewijst hoe belangrijk en zelfs cruciaal het soms is om ook maatschappelijke ontwikkelingen buiten de organisatie te volgen en voorbereid te zijn op verschillende scenario’s. Zo kunnen organisaties nu al een scenario uitwerken waarin wordt bepaald wat de impact van een Brexit is op hun eigen bedrijf.

Groeiende risico’s voor internationaal opererende organisaties
Wereldwijde risico’s zijn meer dan ooit een aandachtspunt voor internationaal georiënteerde organisaties. Veiligheidssituaties kunnen razendsnel veranderen, met alle negatieve gevolgen van dien voor medewerkers, bedrijfsactiviteiten en waardeketens (‘supply chains’).

Volgens recent onderzoek van de NOS, gebaseerd op informatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is het aantal landen met een hoog risico de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Het aantal landen met een negatief reisadvies steeg van zes naar dertien; het aantal landen waarvoor een bezoek wordt afgeraden, van dertien naar tweeëntwintig.

De groeiende risico’s wereldwijd zijn ook terug te zien in de Terrorism & Political Violence Map 2015 van Aon. Daaruit blijkt dat de reis- en verblijfsomstandigheden flink verslechteren in gebieden waar politiek geweld en terreur zich concentreren, zoals Afrika en het Midden-Oosten. Als belangrijke oorzaken worden genoemd de toegenomen instabiliteit sinds de ‘Arabische Lente’ en de grotere aantrekkingskracht en invloed van gewelddadige bewegingen als Islamitische Staat (IS). Ook politieke gewelds- en instabiliteitsrisico’s, natuurgeweld en de uitbraak van besmettelijke ziekten leiden tot slechtere veiligheidssituaties.

De consequenties van deze groeiende risico’s kunnen fors zijn. Zo kunnen bedrijven vaak niet meer instaan voor de persoonlijke veiligheid van medewerkers, naasten en andere belanghebbenden. Zelfs bedrijfsschade ligt op de loer als bedrijfsstilstand de continuïteit bedreigt. Waardeketens kunnen ontwricht raken. Denk aan een vertraagde of uitblijvende levering van grondstoffen, verstoring van de lokale arbeidsmarkt, verlies van samenwerkingspartners en het wegvallen van distributielijnen.

Zes tips voor een goede voorbereiding
Voorbereiding is het halve werk:

  • Wees alert op actuele informatie over lokale en regionale operationele veiligheidsrisico's;
  • Zorg voor een beslismodel dat laat zien of het verantwoord is om af te reizen naar of actief te zijn in een land;
  • Zorg dat u altijd snel kunt zien waar uw medewerkers en andere cruciale stakeholders zich bevinden (‘track & trace’);
  • Geef medewerkers concrete do’s en don’ts voor hun persoonlijke veiligheid;
  • Zorg voor een business continuity planning om bedrijfsactiviteiten te kunnen verplaatsen of op te vangen (voorraadbeheer, multi-sourcing);
  • Wees op de hoogte van verzekeringsmogelijkheden, onder andere op het gebied van reis & verblijf, kidnap & ransom, bedrijfsschade en terrorisme & politiek geweld.