Netherlands

AGRC Risk Impact: wat een zomer vol incidenten ons leert

 

Editie Juli/augustus 2015

Risk Impact is een uitgave van Aon Global Risk Consulting (AGRC), waarin de actuele risico’s en hun potentiële impact voor het Nederlands bedrijfsleven worden besproken. Wat speelt er in de wereld, wat betekent dit voor u en wat kunt u doen om de impact op uw bedrijf te beheersen en beperken.

Na een onstuimige zomer vol incidenten, waaronder het faillissement van Imtech, de kelderende beurskoersen in China en Europa en de hacks bij Ziggo, staan we in deze uitgave van Risk Impact stil bij twee grote calamiteiten:

  • De rampzalige explosies in de Chinese stad Tianjin die tot vele slachtoffers en enorme milieuschade leidden
  • De omgevallen bouwkranen in Alphen aan den Rijn, waarbij gelukkig alleen grote materiële schade ontstond

Explosies in China raken ook Europa
Beelden van de twee enorme explosies in de noordoostelijke Chinese havenstad Tianjin gingen op woensdag 12 augustus de wereld over. De ontploffingen veroorzaakten een enorme ravage, het kostte dagen om de ontstane brand onder controle te krijgen. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 139. Daarnaast zouden meer dan 3600 autowrakken en 1677 containers uit het rampgebied verwijderd zijn. Ook de schade aan het milieu is naar verwachting groot. Wat ging hier mis?

Heel veel, blijkt uit een grootschalig onderzoek. Allereerst was het niet zomaar een loods waar brand uit was gebroken: het betreffende bedrijf, Ruihai Logistics, werkte met gevaarlijke chemicaliën. Het lijkt erop dat het bluswater van de brandweer een chemische reactie heeft ontketend. Die leidde op zijn beurt tot de verwoestende vuurbal die op de beelden is te zien.

Inmiddels is ook duidelijk dat in de loods meer chemicaliën lagen opgeslagen dan er eigenlijk in pasten. In plaats van in de extra beveiligde ruimte werd een deel daarom in een gewone laadruimte bewaard. Onderzocht wordt hoe Ruihai Logistics überhaupt toestemming heeft gekregen om de chemicaliën op te slaan binnen de zogenaamde 1000-meterbufferzone. Dat is een wettelijk vastgesteld gebied van 1000 meter rondom huizen en wegen waar dit soort gevaarlijke stoffen niet thuishoren

Breng de toeleveringsketen in kaart
De explosies in Tianjin maken eens te meer duidelijk hoe een lokaal incident bedrijven wereldwijd kan raken. De haven is de grootste van het land en de tiende in de wereld. Ook veel Europese bedrijven zijn daardoor getroffen door het incident. Bij velen is de bedrijfsvoering en toeleveringsketen onderbroken. De financiële schade daarvan op de lange termijn kan fors zijn.

Wilt u dergelijke gevolgen voor uw organisatie voorkomen? Breng dan uw toeleveringsketen in kaart. Wat zijn voor uw bedrijfsvoering de cruciale onderdelen? En welke back-up voorzieningen kunt u treffen als die onderdelen stil komen te liggen? Door er vooraf over na te denken, kunt u in geval van een calamiteit snel overschakelen.

Ook Aon heeft geholpen bij het verzamelen en beschikbaar stellen van informatie over het incident in Tianjin. Het helpt organisaties om de juiste maatregelen te nemen. Kijk voor de meest actuele informatie, service-updates en contactgegevens van lokale Aon-teams op www.aon.com/tianjinresponse.

De omgevallen bouwkranen in Alphen aan den Rijn
Heel Nederland schrok maandag 3 augustus op toen in het centrum van Alphen aan den Rijn twee bouwkranen en een brugdeel omvielen. De paniek onder omstanders was compleet toen de kranen met een doffe klap door naastgelegen panden sloegen. Het mag een wonder worden genoemd dat er uiteindelijk geen menselijke slachtoffers vielen. De fysieke ravage was enorm. De instanties reageerden adequaat door direct primaire crisismanagementacties in gang te zetten. Hulpdiensten zochten naar slachtoffers, de politie zette het gebied af en bouwbedrijven stabiliseerden de omgevallen kranen. Al snel nadat de gemeente het publiek had ingelicht over de stand van zaken, verschoof de aandacht naar de oorzaken en gevolgen van de ramp en naar de verantwoordelijkheid van betrokken partijen. De rol van de gemeente, de bouwer en zijn onderaannemers inclusief de specialistische adviseurs staan nog steeds ter discussie. Of het onderzoek dat nu loopt daar uiteindelijk duidelijkheid over geeft, is maar de vraag.

Wat kunnen we leren van dit ongeval? Belangrijk is te erkennen dat dit soort calamiteiten nooit helemaal uit te sluiten is, alle groeiende aandacht voor risicopreventie ten spijt.

Een grondige risicoanalyse voorafgaand aan een complexe operatie helpt de gevaren in kaart te brengen en passende acties te treffen. Wanneer de preventieve acties niet voldoende blijken, komt beperking van de gevolgen in beeld. Een juiste reactie op een incident is dan ook cruciaal voor de reputatie van betrokken partijen en soms zelfs voor hun voortbestaan. Onder toeziend oog van de media is het managen van een crisis van deze omvang een extra delicate bezigheid. Professioneel crisismanagement met bijbehorende communicatieondersteuning is dan essentieel om op het juiste moment de juiste stappen te zetten.

Bereid u voor
Naast een gepaste reactie, kan een goede voorbereiding op calamiteiten het verschil betekenen tussen faillissement of voortbestaan. Breng de risico’s die tot calamiteiten kunnen leiden in kaart, stel een crisisteam samen en oefenen met incidenten. Als zich dan een calamiteit voordoet, blijft de rust makkelijker bewaard en is het optreden effectief. Dat schept het beeld van een beheerste en professionele organisatie – een beeld dat op zijn beurt bijdraagt aan behoud van een goede reputatie.

Afhankelijk van het soort calamiteit kan ook de voortzetting van de bedrijfsprocessen in het geding komen. Dit geldt met name voor calamiteiten die eigen middelen treffen, zoals kantoren of productiefaciliteiten. In dat geval is snel uitwijken en hervatten van de activiteiten cruciaal voor de bedrijfsbelangen op korte en lange termijn. Bewust nadenken over continuïteitsmanagement voorafgaand aan calamiteiten maakt het verschil.

Terugblikkend op de zomer kunnen we stellen dat we weer met onze neus op de feiten zijn gedrukt: rampen komen voor. Met professioneel risicomanagement helpt u de schade te beperken. Meer informatie over een goede voorbereiding op een calamiteit in uw eigen bedrijf en crisismanagement vindt u op onze website. Wilt u weten hoe u omgaat met onderbreking van bedrijfsprocessen? Lees dan meer over Business Continuity Management van Aon Global Risk Consulting en kijk met de diagnosetool hoe uw organisatie ervoor staat.

Volgende editie
In de volgende editie van Risk Impact houden we opnieuw de laatste wereldwijde risico-ontwikkelingen tegen het licht. Zo helpen wij u voor te blijven op de daarmee gepaard gaande risico's, zodat u tijdig kunt reageren en uw strategie kunt bijstellen.