Netherlands

Het afhandelen van schadeclaims, hoe gaat dat?

 

Aon kan u helpen bij het zo klein mogelijk houden van financiële impact van het verzekeren van uw wagenpark. Wij adviseren over uw mogelijkheden bij onverzekerde schades en verhaalschades. Aon draagt zorg voor de volledige (verhaal)schadeafhandeling en het regelen van schades die onder het eigen risico van uw verzekeringen vallen. Samen met u maken we vooraf duidelijke afspraken over de werkwijze en de kosten. Aon Recovery Consulting:

  • onderzoekt of het verhalen van de geleden schade op derden mogelijk en zinvol is;
  • verzamelt alle benodigde informatie om de derde partij aansprakelijk te kunnen stellen en om de claim zorgvuldig te onderbouwen;
  • voert indien nodig discussie met de tegenpartij over de aansprakelijkheid en de financiële afwikkeling.
  • periodiek ontvangt u informatie over de status van dossiers. Zo zorgen we dat u als opdrachtgever steeds goed op de hoogte blijft van de voortgang.
  • behandelt de losse schade incidenten efficiënt en snel. Dus geen doorlopende hoge verzekeringspremie meer;
  • kan mogelijke directe besparing opleveren op de verzekeringspremie voor uw wagenpark;
  • verzorgt de volledige financiële afwikkeling;
  • ons succesvol verhaalpercentage is maar liefst 95%.