Netherlands

Aansprakelijkheidsonderzoek

Met behulp van deze analyse worden de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s van uw bedrijf in kaart gebracht en wordt bezien in hoeverre de getroffen beheers- en financieringsmaatregelen (waaronder de verzekeringsportefeuille) de potentiële risico’s tot een aanvaardbaar niveau reduceren. Het onderzoek kan als risico-informatie dienen bij de benadering van de verzekeringsmarkt.

Wat biedt het aansprakelijkheidsonderzoek?

  • Inzicht in de belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s;
  • Toetsing van de beheersing van de aansprakelijkheidsrisico’s (aandacht voor de toepassing van beperkende voorwaarden en de interne kwaliteitszorg);
  • Advies ten aanzien van het verbeteren van de beheersmaatregelen;
  • Advies over het optimaliseren van de aansprakelijkheidsverzekering;
  • Bijdrage aan het verbeteren van de juridische kwaliteitszorg.

Wat zijn de resultaten van het aansprakelijkheidsonderzoek?

De tot heden uitgevoerde scans kenmerken zich door een grote mate van tevredenheid bij klanten. Aansprakelijkheid is vaak een onderwerp van juristen. Met behulp van deze analyse wordt aansprakelijkheid voor iedere manager tastbaar.

Contact