Netherlands

Corporate Risk Tolerance

In een optimaal risico financieringsprogramma speelt risico tolerantie van de onderneming een belangrijke rol. Aon heeft een proces ontwikkeld om te bepalen hoeveel risico een onderneming zelf kan dragen rekening houdend met de hoeveelheid risico die de onderneming wil dragen.


Corporate Risk Tolerance 

Een hoger eigen risico zal minder premie betekenen, maar in geval van schade wel een hogere schadelast voor de onderneming. De optimale combinatie dient bepaald te worden, waarnaast de volgende resultaten worden nagestreefd:

  • Afstemmen van de risico financieringsstrategie op de financiële doelstellingen;
  • Verbeteren van de ‘financial visibility’ van risk/insurance management;
  • Gebruik van de resultaten als een goede ‘decision making tool’;
  • Minimaliseren van de total cost of risk.

Mogelijkheden Aon

De Corporate Risk Tolerance methodiek is reeds bij verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen toegepast. Aan de methodiek ligt een uitgebreid consultancy proces in samenwerking met de onderneming ten grondslag.

De resultaten geven inzicht in de risico tolerantie van de onderneming en kunnen worden gebruikt als basis voor de risicofinanciering strategie. Als mogelijk vervolg kan de inzet van een captive geanalyseerd worden en/of de optimale retentie niveaus bepaald worden.

Contact