Netherlands

Creditmanagement Softwarepakketten

Sinds 1998 is het gebruik van softwarepakketten ter ondersteuning van het creditmanagement binnen bedrijven sterk gegroeid. Door de toegenomen aandacht voor cashflow optimalisatie en de successen van deze softwaresystemen, neemt de vraag naar creditmanagement software toe. De laatste twee jaar is het aantal leveranciers van creditmanagement software toegenomen tot inmiddels enkele tientallen. Al met al wordt het aanbod steeds meer divers en zijn prijs- en functionaliteitverschillen steeds groter.

Voor het goed inkopen van software is een combinatie van specialismen nodig, waaronder automatiseringskennis, ervaring met implementaties, kennis van de markt en inkoopervaring. De ondersteuning van Aon in het selecteren van het juiste creditmanagement softwarepakket biedt u:
 
  • tijdswinst (het merendeel van de werkzaamheden wordt u uit handen genomen);
  • een compleet overzicht van uw wensen en eisen ten aanzien van het softwarepakket;
  • inzicht in de veel voorkomende valkuilen bij de pakketselectie;
  • in veel gevallen een kostenbesparing op de aanschaf van het pakket.
Pakketselectie

Overzicht van de activiteiten en tijdsbesteding binnen het project

De juiste keuze ten aanzien van een creditmanagement software pakket is gebaseerd op een aantal factoren. Aon helpt u de relevante factoren voor uw onderneming vast te stellen en legt tevens de relatie met de in de markt beschikbare pakketten. De ondersteuning van Aon kenmerkt zich door een korte doorlooptijd en een doortastende en pragmatische werkwijze.

Aon ondersteunt bedrijven in het maken van de juiste keuzes ten aanzien van het creditmanagement softwarepakket. Aon heeft tevens ervaring met het implementeren van deze software. Ook weten wij wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij de pakketselectie. Met gericht advies en ondersteuning helpen wij uw organisatie met:
 
  • het besluiten wel of niet te investeren in creditmanagement software;
  • een goed onderbouwde keuze te maken ten aanzien van de aanschaf van deze software;
  • het optimaal gebruik maken van de software.  

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.

Contact