Netherlands

Onderlinge verzekeringsmaatschappij

Indien een captive niet haalbaar is voor een enkele moedermaatschappij kan gedacht worden aan het oprichten van een captive voor meerdere partijen. Een onderlinge verzekeringsmaatschappij is een verzekeringsmaatschappij of herverzekeringsmaatschappij, die zich primair bezighoudt met de acceptatie van risico's die de verschillende verzekerde leden lopen. Het eigendom in handen is van de verzekerden en niet van de aandeelhouders.

Een onderlinge kan voordelen bieden bij het dragen van een gemeenschappelijk risico. Dit kan gebeuren door partijen die reeds in een samenwerkingsverband werken, zoals een federatie.

Van ontwerp tot en met captive beheer

Aon heeft ervaring met de specifieke aandachtspunten bij een captive haalbaarheidsonderzoek voor meerdere partijen en kan adviseren en begeleiden bij het opzetten van een onderlinge of group captive in het traject vanaf de haalbaarheidstudie, de oprichting tot en met de operationele fase.

Aon, Marktleider in captive management

Aon Insurance Managers is als captive manager de mondiale marktleider die meer dan 1.000 captives in een dertigtal locaties beheert.

Contact