Netherlands
Taxatie

 • Voor zover wij in onze administratie kunnen nagaan hebben wij geen geldig taxatierapport voor de verzekerde gebouwen en/of bedrijfsuitrusting/inventaris van u ontvangen. Op het formulier kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de hertaxatie.

  Waarom taxatie?
  Bij een verzekering voor de gebouwen en bedrijfsuitrusting/inventaris wordt in geval van schade uitgegaan van de werkelijke waarde van de verzekerde zaken vóór het evenement. Voor gebouwen is dit de herbouwwaarde en voor bedrijfsuitrusting/inventaris de nieuwwaarde.

  Er is sprake van onderverzekering in het geval dat bij schade blijkt dat de verzekerde bedragen lager zijn dan de waarde van vóór het evenement. U ontvangt dan slechts een gedeeltelijke schadevergoeding.

  Wie taxeert?
  Als u niet in de gelegenheid bent om de verzekerde sommen vast te stellen, dan verdient het aanbeveling dit door een deskundige te laten doen. Een dergelijke taxatie dient te geschieden overeenkomstig artikel 960 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze taxatie is specifiek bedoeld voor het vaststellen van verzekerde bedragen voor de verzekering.
   

  Klik hier om naar het formulier van de hertaxatie te gaan.


 • Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande gegevens in te vullen
   


  Aon Nederland en andere Aon-bedrijfsonderdelen gebruiken uw persoonsgegevens om u regelmatig te informeren over producten, diensten, evenementen en trends en ontwikkelingen die interessant voor u kunnen zijn. Alle persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met onze privacyverklaring.   

Contact

Deel deze pagina

Volg Aon Nederland