Netherlands

Binnenstedelijk bouwen

 

De specifieke risico’s van werken in de stad

De bouwopgave is groter dan ooit tevoren, waarbij rekening moet worden gehouden met uitdagende restricties als stikstof en PFAS. De steden zijn de afgelopen jaren gegroeid en dit zal de komende tijd niet veranderen. Transformatie van gebouwen blijft van belang en binnenstedelijke bouwactiviteiten gaan door. Dat brengt specifieke, grotere risico’s met zich mee, zoals brandschade, trillingsschade, schade aan belendende panden, diefstal en schade aan geparkeerde auto’s. Om schade en hoge kosten te voorkomen, is het goed te controleren welke dekking uw verzekeringen bieden voor de risico’s van het bouwen binnen steden.

 

14 risico’s én aandachtspunten voor bouwen in stedelijk gebied

Om goed voorbereid en veilig te werk te gaan, stippen we in de brochure ‘Binnenstedelijk bouwen en verzekeren’ 14 belangrijke risico’s aan. In de brochure komen daarbij ook aandachtspunten en relevante aspecten in relatie tot de dekking van de verzekeringen aan bod. Elk project is anders en vergt maatwerk. We denken als verzekeringsmakelaar graag met u mee in de verdere uitwerking.

1. Trillings-/ zettingschade aan belendingen

Schade aan belendende gebouwen door bijvoorbeeld heien, damwanden plaatsen of bronbemalen

2. Brandschade aan belendingen

Schade aan belendende panden door overslaande brand vanaf de bouwlocatie

3. Bestaande gebouwen/ belendingen onder opzicht

Schade aan het pand waaraan u werkt of een belendend pand, bijvoorbeeld bij het stutten van een gevel

4. Werkmaterieel derden

Schade aan uw werk die wordt veroorzaakt door werkmaterieel van derde partijen

5. Parkeren

Schade aan parkeerplaatsen- of garages van het werk in aanbouw, zoals betonsporen of autobrand

6. Tijdelijke verkeerssituaties/ -maatregelen

Schade door onvoldoende waarschuwen over de situatie en het gevaar

7. Logistieke aspecten

Schade aan bouwmaterialen die (vanwege ruimtegebrek op de bouwlocatie) elders worden opgeslagen

8. Diefstal/ vandalisme

Schade door diefstal van of vandalisme aan bouwmaterialen

9. Evacuatiekosten

Schade door evacuaties, bijvoorbeeld vanwege dreigend gaslek of instortingsgevaar

10. Renovatie/ vernieuwbouw

Schade aan bestaande panden vanwege reguliere risico’s als brand, vandalisme en storm

11. Waterschade door lekkage

Schade aan (belendende) panden door lekkage, onjuist gekoppelde leidingen of hevige regenval

12. Asbestsanering

Schade door het saneren van asbest

13. Letselschade

Schade door een ongeval met een werknemer of een ander persoon rondom de bouwplaats met blijvend letsel of overlijden tot gevolg

14. Reputatieschade

Vermogensschade door negatieve berichtgeving over de organisatie
 

Vraag de brochure aan

 
Brochure

Wilt u de brochure met de aandachtspunten voor alle risico’s bij binnenstedelijk bouwen ontvangen? Vul hieronder uw gegevens in. U ontvangt dan per e-mail een link waarmee u de brochure kunt downloaden.


 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.