Netherlands

Optimaliseer uw cyberbeslissingen

 


Vergroten van cyberveiligheid in de bouwsector

 
Brochure

Gegevens uit ons eigen onderzoek (Cyber Quotient Evaluation) laten zien dat bouwbedrijven onder de maat presteren als het gaat om het managen van cyberrisico's. Hoe worden bouwbedrijven beter voorbereid en beschermd? En hoe kunnen ze betere beslissingen nemen?

 
 

Cyberrisico’s: kwetsbaarheden voor de bouwsector

De cyberrisico-kwetsbaarheden waar bouwbedrijven mee te maken kunnen krijgen zijn onder andere:

 • Bezit van persoonsgegevens en bedrijfsgevoelige informatie
 • Strategisch doelwit voor hackers bij ontwikkeling van bouwprojecten
 • Mogelijke immateriële kosten en schade door een cyberincident
 • Mogelijke fysieke schade aan bouwprojecten of personen door een cyberincident
 • Reputatieschade bij een cyberincident
 • Strenge wet- en regelgeving rondom cyber en privacy wat kan resulteren in sancties en boetes
 • Overeenkomsten met leveranciers, externe partijen of aanvullende dienstverleners (ketenproblematiek)
 • Sterke afhankelijkheid van elektronische processen en computernetwerken
Bekijk ook de mogelijke cyberincidenten in de bouw

 
 

Cybervolwassenheid: stel de juiste vragen

Als bouwbedrijven methodisch de juiste vragen stellen om cyberrisico's als bedrijfsrisico aan te pakken, kunnen ze veel betere beslissingen nemen. Door de antwoorden op de vragen in de onderstaande blauwdruk is het mogelijk om de cybervolwassenheid te beoordelen.
 

Beoordeling

 • Hoe staat het met onze beveiliging en controles, in het bijzonder met betrekking tot digitale evolutie, risico's van derden, ransomware en regelgevingsrisico's?
 • Wat zijn de belangrijkste activa die we moeten beschermen?
 • Wat zijn de meest waarschijnlijke bedreigingen?
 • Hoe balanceren we zakelijke behoeften met cyberrisico's?

Kwantificering

 • Weten we het soort en de materialiteit van onze potentiële verliezen? Wat weten we van ransomware, afgezien van het risico van gegevensversleuteling?
 • Begrijpen we de belangrijkste wettelijke vereisten en de daaraan verbonden kosten van niet-naleving?
 • Hoe nemen we beslissingen over beveiligingsinvesteringen?
 • Kunnen we de effectiviteit van ons huidige risicobeheer en onze verzekering meten in termen van totale risicokosten (TCOR)?

Verzekering

 • Begrijpen we onze blootstellingen aan de risico’s?
 • Hebben we een effectieve strategie om verliezen te beperken?
 • Moeten we een deel van ons risico naar de verzekeringsmarkt overdragen of alternatieve risico-overdrachtstrategieën overwegen?

Incidentresponse

 • Hebben we een geschikt, bruikbaar incidentresponsplan? Zo ja, is het responsteam getraind en klaar om te handelen?
 • Beschikken we over de juiste beveiligings- en forensische tools, processen en procedures?
 • Hebben we onze cyberbeveiligingstechnologie goed geconfigureerd?
 • Kunnen we snel en effectief reageren op een incident?
 

Cyberweerbaarheid vergroten

Aon biedt een geïntegreerde aanpak voor het vergroten van de cyberweerbaarheid van bouwbedrijven.

Bekijk alle cyberoplossingen voor de bouw
 
 

Exclusief voor leden van Bouwend Nederland

 

De Bouwend Nederland cyberverzekering helpt u en uw organisatie in geval van een cyberincident, waarbij zowel uw eigen schade als schade aan derden gedekt kunnen zijn.

Profiteer als lid van Bouwend Nederland van de extra voordelen
 
 

Neem contact op

 

Wilt u meer weten over cyberrisico’s in de bouw? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.