Netherlands

Schadeoorzaken binnen de bouw

 

Onderzoek naar schades, gemeld op de CAR- en AVB-verzekering

Samen met een aantal onafhankelijke expertisebureaus heeft Aon de meest voorkomende schadeoorzaken in de bouw voor u in kaart gebracht. In de meeste gevallen gaat het om schadeclaims op de CAR of AVB-verzekeringen. De CAR-polis dekt in beginsel de schades af, die het bouwproject zelf betreffen. De AVB-verzekering dekt aansprakelijkheidsschades af, die tijdens de bouwwerkzaamheden ontstaan bij derden.

 

Menselijke fouten spelen bij schades in de bouw een zeer prominente rol

Een zeer groot deel van de schades in de bouw wordt veroorzaakt door foutief of onzorgvuldig handelen van medewerkers, die bij de bouw betrokken zijn. De meeste schades worden veroorzaakt door personeel van onderaannemers, dat foutief of onzorgvuldig handelt. Bij vrijwel alle bouwschades geldt dat de schade voorkomen had kunnen worden, als de betrokken medewerkers anders hadden gehandeld. Menselijke fouten spelen bij schades in de bouw dus een zeer prominente rol.

De 8 belangrijkste schadeoorzaken én tips om ze te voorkomen

1. Water- en vochtschade

Schade die ontstaat bij grofweg een kwart van de bouwschades en die ontstaat door bijvoorbeeld het niet tijdig afsluiten van waterleidingen of het niet goed afdekken van daken tijdens de bouwwerkzaamheden.

2. Stormschade

Schade die ontstaat doordat er te weinig voorzorgsmaatregelen zijn genomen, waaronder het niet tijdig opbergen, vastzetten of afdekken van rond de bouwlocatie aanwezige zaken.

3. Diefstal

(Gevolg)schade door diefstal van zaken, zoals gereedschap en bouwmaterialen (waaronder rijplaten, pallets en stenen), die aanwezig zijn op de bouwlocaties.

4. Sloop- en heischade

Schade die ontstaat door (onzorgvuldig) slopen en/of heien.

5. Stofschade

Schade die ontstaat als gevolg van werkzaamheden waarbij stof vrijkomt.

6. Graafschade

Schade aan in de grond liggende kabels of leidingen door (onzorgvuldig) graven.

7. Letselschade

Schade die medewerkers of derden oplopen door bouwwerkzaamheden, bijvoorbeeld door bouwmateriaal dat onverwacht naar beneden valt of het gebruik van steigers, die (achteraf) onvoldoende veilig blijken te zijn.

8. Schade door aanrijdingen

Schade door auto of werkmaterieel toegebracht aan eigendommen van derden, zoals (belendende) opstallen en auto’s.
 

Vraag de brochure aan

 
Brochure

Wilt u de gehele brochure ontvangen met de veelvoorkomende schades en bijbehorende gevolgen én onze 8 preventietips? Vul hieronder uw gegevens in. U ontvangt dan per e-mail een link waarmee u de brochure kunt downloaden. 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.