Netherlands

Belangrijke CAO-wijziging VVT-sector per 1 oktober 2022

 
 

Per 1 oktober 2022 is het verplicht om voor alle medewerkers in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)-sector een private verzekering te hebben voor aanvullende WW- en WGA-hiaatdekking. De CAO-partijen in de sector hebben dit met elkaar besloten.

 • Tot 1 oktober 2022 is de WGA-hiaatdekking vrijwillig, vanaf 1 oktober 2022 is deze dekking verplicht.
 • De WW-aanvulling loopt vanaf 1 oktober 2022 niet meer via Stichting PAWW, maar is per 1 oktober 2022 onderdeel van de mantelovereenkomst.
 
 

Waarom is besloten deze dekkingen te verplichten?
Zorgmedewerkers hebben al heel lang te maken met een hoge werkdruk en daarmee ook een verhoogd gezondheidsrisico. Tijdens de coronapandemie is dit nog duidelijker geworden. Naast het gezondheidsrisico loopt deze groep medewerkers ook een groot inkomensrisico. Om dit risico te verkleinen, is besloten tot deze wijziging.

 
 

Welke actie moeten werkgevers ondernemen?
Voor de aanvullende WW- en WGA-hiaatdekking is een nieuwe verzekering (mantelverzekering) ontwikkeld. Na een uitgebreid offertetraject hebben de sociale partijen besloten dat het aanbod van Loyalis het beste is. Deelname aan de mantelverzekering bij Loyalis is verplicht. Daarom is het belangrijk een aantal stappen te ondernemen, waaronder:

 • uw huidige WGA-hiaat controleren;
 • uw medewerkers informeren;
 • een contract afsluiten;
 • zorgen dat alles voor uw medewerkers wordt geregeld.

Heeft u op 1 oktober nog een lopende collectieve WIA-hiaatverzekering en/of WW-verzekering? Dan kunt u het bestaande contract aanhouden tot dat afloopt en stapt u daarna over naar de verplichte mantelverzekering.

 
 

Wat dekt de verplichte mantelverzekering?
De verplichte verzekering biedt de volgende dekkingen:

 1. Herverzekering ‘derde WW-jaar’ vanaf 1 oktober 2022
  De verzekering van het ‘derde WW-jaar’ is tot 1 oktober 2022 ondergebracht bij SPAWW. Sociale partners hadden eerder besloten die aansluiting niet te verlengen. In de mantel met Loyalis wordt de herverzekering van het ‘derde WW-jaar’ voortgezet.
 2. WGA-hiaat verzekering vanaf 1 januari 2023
  Arbeidsongeschikte (ex)-werknemers met een WGA-uitkering van UWV kunnen met een forse terugval in inkomen worden geconfronteerd. Deels wordt dit al opgevangen door een arbeidsongeschiktheidsvoorziening binnen de pensioenregeling van PFZW. Maar een groot deel van de inkomensachteruitgang wordt niet aangevuld. De WGA-hiaatverzekering vult dit aan tot minimaal 70% van het salaris, tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Er is voor gekozen deze verzekering in te laten gaan per 1 januari 2023. Dit geeft werkgevers en de verzekeraar meer tijd om de aansluiting bij de mantelovereenkomst te realiseren. Dit is vooral relevant voor werkgevers die momenteel al een WGA-hiaat verzekering voor hun werknemers hebben lopen.
 3. Inloopdekking op de WGA-hiaatverzekering vanaf 1 maart 2020
  De dekking van de WGA-hiaatverzekering per 1 januari 2023 gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 maart 2020. Alle (ex)-werknemers die op of na die datum ziek zijn geworden en als gevolg van arbeidsongeschiktheid een WGA-uitkering ontvangen, hebben (alsnog) aanspraak op een WGA-hiaat aanvulling vanuit de mantelovereenkomst. Daarmee is geregeld dat alle mensen die door long covid of door een andere reden langdurig arbeidsongeschikt zijn, behoed worden voor een forse terugval in inkomen.

Onderdeel van de cao-afspraak is dat de premie voor rekening van de werknemer komt. De premie voor het inlooprisico was daarvan geen onderdeel. Er is overeengekomen dat werkgevers per 1 maart 2023, maar uiterlijk per 1 januari 2024 met een passende oplossing komen om de werknemers daarvoor te compenseren

 
 

Hoe kan Aon u hierbij helpen?
Voor deze verplichte verandering moet u veel regelen. Aon helpt u hier graag bij, bijvoorbeeld met:

 • ondersteuning bij alle te nemen stappen om de verplichte verzekering (mantelverzekering) tijdig te verkrijgen en advies over de nog bestaande regelingen. Samen zorgen we dat alles naadloos op elkaar aansluit en u voldoet aan de verplichtingen die de CAO voorschrijft;
 • korting op de e-learning verzuim voor leidinggevenden in de VVT sector
 • communicatie over de wijzigingen naar uw medewerkers en de organisatie, met o.a. een duidelijke video.

Het aanpassen van en communiceren over wijzigingen in arbeidsvoorwaarden kunnen wij makkelijker maken voor u en uw medewerkers met behulp van ons arbeidsvoorwaarden-portaal Total Benefit Solution (TBS). Met TBS communiceert u eenvoudig uw arbeidvoorwaarden aan uw personeel. Niet alleen de WW- en WGA-hiaat aanvulling, maar in de breedste vorm. Inzicht in de arbeidsvoorwaarden zorgt voor tevreden medewerkers en een hogere waardering voor u als werkgever. Kiest u voor Aon, dan behoort het uitrollen van TBS tot de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met uw adviseur of met een van onze specialisten op dit gebied.