Netherlands

Kwaliteitswaarborging geestelijke gezondheidszorg

 
 

De geestelijke gezondheidszorg staat onder grote financiële druk. Gecombineerd met het schrijnende tekort aan gekwalificeerd personeel levert dat problemen voor instellingen om toekomstbestendig te blijven. Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren is het nodig te investeren en innoveren. Maar daar is geld voor nodig. Wij helpen u graag bij het besparen van kosten en voorkomen van financiële tegenvallers.

Bekostiging primaire processen
Instellingen hebben steeds meer moeite om hun budget rond te krijgen bij zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zetten de rem op uitgaven aan de geestelijke gezondheidszorg wat uw primaire processen in gevaar brengt. Het beperkt bovendien de groei die u nodig heeft om op lange termijn kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. U moet met steeds minder geld, steeds meer doen. U zit niet te wachten op financiële tegenvallers, dus is het belangrijk uw operationele risico’s te beperken en incidenten te voorkomen. De veiligheid van uw cliënten en medewerkers is hierbij een belangrijk thema. Met ons besparingsonderzoek kunnen wij voor u inzichtelijk maken of u optimaal gebruik maakt van de sociale wetgeving en geen beschikbare subsidies misloopt.

Veiligheid van uw personeel
De geestelijke gezondheidszorg kampt met een groot personeelstekort. U ziet een uitstroom van ervaren medewerkers vanwege fysieke klachten of carrièremogelijkheden in andere sectoren. U bent daarom genoodzaakt steeds vaker jonge medewerkers direct na hun opleiding in het diepe te gooien zonder de ondersteuning van ervaren collega’s. Tegelijkertijd zorgen de steeds strengere toelatingseisen ervoor dat het aandeel patiënten met een zwaardere indicatie groeit. Deze combinatie van factoren heeft tot gevolg dat er steeds vaker agressie- en geweldsincidenten plaatsvinden van patiënten tegen medewerkers. Eventuele (letsel)schade voor uw medewerkers is vaak niet verzekerd, omdat u als instelling niet aansprakelijk gesteld kan worden wanneer u aan alle vereisten rondom werkveiligheid voldoet. Uw medewerker blijft met de schade zitten, wat ook voor u weer een probleem oplevert. Onze adviseurs kennen de oplossingen waarmee u goed voor uw personeel kunt zorgen en helpen u bij het verhalen van schade en onderzoeken van incidenten om herhaling te voorkomen.

Vragen? Wij helpen u graag
Onze gespecialiseerde adviseurs beantwoorden graag uw vragen. Ze helpen u met tools om uw medewerkers gezond aan boord te houden en bieden u een verzekeringsprogramma dat is toegespitst op (forensische) GGZ-instellingen. Wilt u meer weten? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.