Netherlands

Kwaliteitswaarborging gehandicaptenzorg

 
 

De gehandicaptenzorg maakt een grote transitie door. Om te kunnen voldoen aan de vraag van de cliënt, moet het zorgaanbod verbreden en wordt steeds meer maatwerk geleverd, zoals zorg bij mensen thuis en niet meer alleen binnen de muren van de instellingen. Tegelijkertijd zorgen de beperkte budgetten en personeelstekorten ervoor dat er minder mensen aan het bed staan. Het is een flinke uitdaging om dezelfde kwaliteit van zorg te kunnen blijven leveren, terwijl administratieve lasten het moeilijk maken om over voldoende budget te beschikken.

Administratieve lastendruk en privacy
Om te zorgen voor voldoende financieringsbronnen moet de gehandicaptenzorg heel wat obstakels over, zoals de de wirwar aan processen en het grote aantal loketten, zoals de gemeente, het ministerie en de zorgverzekeraars. Dit brengt een hoge administratieve last met zich mee in een sector die toch al te weinig tijd heeft voor het werk waar het echt om gaat, de zorg voor uw cliënten. De grote hoeveelheid persoonsgegevens die wordt uitgewisseld tussen instanties, zorgt er bovendien voor dat de bescherming van privacy een uitdaging vormt. Wij helpen u graag bij het verlichten van de administratieve druk, bijvoorbeeld door een handige collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor uw cliënten. Deze oplossing bespaart u geld, omdat uw eigen verzekering niet wordt aangesproken, en tijd, omdat u kunt rekenen op een snelle schadeafwikkeling. Ook kunt u rekenen op het praktische advies van onze specialisten over privacywetgeving.

Kwaliteit zorgverlening
Verzorgings- en verpleegtehuizen liggen maatschappelijk gezien onder een vergrootglas om de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren: meer tijd en persoonlijke aandacht voor cliënten. De verwachtingen zijn hoog, maar de middelen en het aanbod van personeel is zeer beperkt. Dat stelt uw instelling voor grote problemen. Door deze hoge druk maken instellingen lang niet altijd optimaal gebruik van de beschikbare subsidies. Het is heel waarschijnlijk dat u voor een aanzienlijk deel van uw personeel minder sociale lasten hoeft te betalen dan u op dit moment doet. Met een besparingsonderzoek van Aon ontdekt u snel waar u kunt besparen op deze grote kostenpost.

Vragen? Wij helpen u graag
Onze gespecialiseerde adviseurs helpen u graag met antwoord op uw vragen. Zij maken uw risico's inzichtelijk en maken verzekeringsprogramma’s op maat voor die optimale financiële zekerheid bieden. Ook helpen we u graag met tools om de duurzame inzetbaarheid van uw personeel te vergroten, zoals met onze VIP-portal. Wilt u meer weten? Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op.