Netherlands

Toekomstbestendig personeelsbeleid in de zorg

 

Is uw personeelsbeleid toekomstbestendig?

De gezondheidszorg beleeft roerige tijden. Sommige ontwikkelingen voor de middellange termijn zijn relatief goed voorspelbaar, zoals de vergrijzing en de veranderende en groeiende zorgbehoeften. Op andere vlakken heerst nog veel onzekerheid, zoals over de invoering van de marktwerking. Wat er ook gebeurt, de zorg blijft mensenwerk. Daarom is een passend en toekomstbestendig personeelsbeleid een antwoord voor veel van deze vraagstukken.

Flinke uitdagingen voor HR

De grootste HR-uitdagingen in de gezondheidszorg zijn op dit moment de beheersing van de werkdruk, de druk op medewerkers door inzet van nieuwe technologieën en methodes, ontevredenheid onder personeel, verloop en verzuim. Een flinke klus voor de afdeling HR dus. Human resource management en uw personeelsbeleid kunnen het verschil maken voor de toekomst van uw organisatie. 

Speel in op de behoefte van uw medewerkers

Om ook in de toekomst in te kunnen spelen op de zorgbehoefte en de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg te behouden, is het raadzaam te onderzoeken waar uw (toekomstige) personeel behoefte aan heeft.

 
Vitaliteit


Zorg ook goed voor uw personeel

Van verzuim naar vitaliteit

Een betrokken, vitale en blije medewerker presteert beter, is langer duurzaam inzetbaar en verzuimt minder. Door te investeren in het welzijn en vitaliteit van medewerkers onderscheidt u zich binnen de arbeidsmarkt. Dit geeft u een voorsprong in de strijd om talent.
 

 


Zorgsector kan miljoenen besparen op verzuimkosten

Hoe ziet uw verzuimbeleid eruit
 

Het is wrang dat juist in een sector waar het draait om de zorg en gezondheid van anderen, de gezondheid van de eigen medewerkers niet goed genoeg is. Het ziekteverzuim binnen de Nederlandse zorginstellingen blijft stijgen. Nu de druk op medewerkers nog groter is, zien we dat terug in de verzuimcijfers. De verzuimkosten waren in 2019 al € 2,4 miljard. Door dit met slechts 1% terug te dringen, kan de zorgsector ongeveer 390 miljoen euro besparen.

 

 


Neem contact op

 

Wij helpen u graag met goed advies rondom personeel, vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid.

 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.