Netherlands

HRM kan belangrijke rol spelen bij kwaliteit in de zorg

 

Is uw personeelsbeleid toekomstbestendig?

De gezondheidszorg beleeft roerige tijden, maar hoe gaan we verder na de crisis? Sommige ontwikkelingen voor de midden lange termijn, zijn relatief goed voorspelbaar zoals de vergrijzing en verandering en groei van de zorgbehoeften. Er heerst nog onzekerheid op andere vlakken zoals bijvoorbeeld de invoering van de marktwerking. Een passend personeelsbeleid kan een antwoord zijn op een aantal van deze vraagstukken. Het is en blijft mensenwerk.

Binnen de meeste zorgorganisaties, wordt het grootste deel van de kosten verklaard door mensen. Dit geeft ook het belang aan van HRM in de zorg. Toch heeft HRM nog niet altijd de positie die het verschil kan maken. De grootste HR-uitdagingen in de gezondheidszorg zijn op dit moment: verzuim, verloop, ontevredenheid onder personeel, beheersing van de werkdruk en druk op medewerkers door inzet van nieuwe technologieën en methodes.

Om ook in de toekomst in te kunnen spelen op de zorgbehoefte en de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg te behouden, is het raadzaam te onderzoeken waar uw (toekomstige) personeel behoefte aan heeft.

 
Vitaliteit


Zorg ook voor uw personeel

Van verzuim naar vitaliteit
 

Een betrokken, vitale en blije medewerker scoort beter op inzetbaarheid. Ook het ziekteverzuim is lager bij vitale medewerkers. Tevens onderscheidt u zich binnen de markt door te investeren in het welzijn en vitaliteit van medewerkers, wat u een voorsprong geeft in de strijd om talent.
 

 


Zorgsector kan miljoenen besparen op verzuimkosten

Hoe ziet uw verzuimbeleid eruit
 

Het ziekteverzuim binnen de Nederlandse zorginstellingen blijft stijgen. Nu de druk op medewerkers nog groter is, zien we dat terug in de verzuim cijfers. De verzuimkosten waren in 2019 al € 2,4 miljard. Door dit met slechts 1% terug te dringen, kan de zorgsector ongeveer 390 miljoen euro besparen. Het is bovendien wrang dat juist in een sector waar het draait om de zorg en gezondheid van anderen, de gezondheid van de eigen medewerkers niet goed genoeg is.

 

 


Neem contact op

 

Wij helpen u graag met goed advies rondom personeel, vitaliteit, verzuim en duurzame inzetbaarheid.

 

Dit formulier werkt mogelijk niet goed in Internet Explorer. We raden u aan om een andere browser te gebruiken.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.