Netherlands

Schades verhalen gezondheidszorg

 

Claims verhalen en kosten besparen op basis van ‘no cure, no pay’

Veel zorgverleners zijn regelmatig onderweg. Nu de zorg bij zowel Care als Cure steeds vaker buiten de muren van de zorginstelling wordt verleend, werken de zorgverleners steeds vaker op meerdere locaties of bij de patiënten of cliënten thuis. Hierdoor nemen ze vaak meerdere keren per dag deel aan het verkeer en dat vergroot de kans op een aanrijding. Dit kan erg vervelende gevolgen hebben voor uw werknemer; en het kan u als werkgever ook raken.

Directe schade en gevolgschade
Los van de emotionele gevolgen van een aanrijding, kunnen ook de financiële gevolgen groot zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de schade die tijdens of direct na het incident ontstaat, ook de eventuele bijkomende schade (ook wel gevolgschade genoemd) kan groot zijn. Want wat nu als uw medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt door een ongeval?

Uw partner bij het verhalen van schade
Is de onverzekerde letselschade van uw werknemer door iemand anders veroorzaakt? Dan kunt u die andere partij, de zogeheten derde, aansprakelijk stellen en de financiële schade op hem of haar verhalen (loonregres). Denk daarbij aan het doorbetaalde loon, de WGA-uitkeringen en re-integratiekosten.

In de praktijk blijkt dat dit maar weinig gebeurt. Soms omdat de mogelijkheden niet bekend zijn, maar vaak ook omdat het aan tijd, capaciteit en deskundigheid ontbreekt. Aon Recovery Consulting kan u hierbij helpen. Met concreet advies, maar ook door het totale claimproces voor u uit te voeren, zodat u er geen omkijken naar heeft. Bovendien gaan onze experts voor u aan de slag op ‘no cure, no pay’-basis.

Privacy gegarandeerd
Uiteraard houden we tijdens het hele proces rekening met de privacy van uw werknemer, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). U en uw werknemer kunnen er dus van op aan dat wij de persoonlijke informatie van uw werknemer vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze dienstverlening op het gebied van onder andere loonregres, of over onze werkwijze? Of wilt u advies voor uw eigen organisatie? Neem dan contact met ons op.