Netherlands

Inkomensbescherming van uw werknemers

 

Aanvulling op inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Door de toenemende digitalisering, vergrijzing, lage arbeidsmobiliteit en de verschuiving van de pensioenleeftijd wordt steeds meer gevraagd van medewerkers. Daarbij speelt ook mee dat de gemiddelde leeftijd van medewerkers binnen gemeenteorganisaties gemiddeld hoger is dan in andere sectoren. Het risico op uitval en arbeidsongeschiktheid binnen gemeenteorganisaties is daarom groot.

Forse inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid

Brochure

Het inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid wordt door zowel werkgever als werknemer onderschat. Men verwacht dat de eventuele WIA-uitkering van UWV en het Arbeidsongeschiktheidspensioen van het ABP bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voldoende inkomensbescherming biedt. In de praktijk blijkt dat medewerkers bij arbeidsongeschiktheid met een forse inkomensdaling geconfronteerd kunnen worden. De kans bestaat zelfs dat zij op het minimumloon uitkomen.

Bekijk wat de inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid is

 

Bescherming van inkomen van uw medewerkers

U zorgt goed voor uw medewerkers en heeft aandacht voor hun welzijn en inzetbaarheid. Inkomensbescherming is daar een belangrijk onderdeel van. Voor Aon gaat dit verder dan het afsluiten van een verzekering. Wij helpen u niet alleen met het scherp inkopen van een passende inkomensverzekering, maar ook met risicomanagement, preventie en re-integratie. Wij helpen u bij de mogelijke financiering door verzekeraars, de ontdubbeling van kosten en de inzet van fiscaal voordeel dat het sluiten van een collectieve inkomensverzekering voor uw medewerkers u eventueel kan opleveren.

In het animatiefilmpje hieronder leggen we in het kort het belang van de collectieve inkomensverzekering uit.

 

Verzekeringen aanbesteden

Met een voorziening voor inkomensbescherming kunt u als werkgever een positief risicobeperkend effect hebben op dit grote risico en medewerkers effectiever aan uw organisatie binden. Indien uw gemeenteorganisatie als werkgever een collectieve inkomensverzekering voor uw medewerkers wilt afsluiten (of een bestaande vrijwillige inkomensregeling wilt omzetten naar een collectieve regeling), dan moet dit plaatsvinden middels een (Europese) aanbestedingsprocedure. Een dergelijke procedure kan voor zowel werkgevers als verzekeraars een grote administratieve en juridisch complexe belasting vormen.

Raamovereenkomst

Met de Raamovereenkomst collectieve inkomensaanvullingsverzekering heeft Aon een efficiënt aanbestedingsproces ontwikkeld om dit proces voor alle betrokken partijen te versimpelen. Hierdoor behaalt u betere resultaten bij de aanbesteding van uw verzekeringen, door een ruimere keuze in voorwaarden en premie. Wilt u meer weten over de Raamovereenkomst collectieve inkomensaanvulling? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Lees meer over de voordelen van de raamovereenkomst 
 

Wij helpen u graag

Heeft u nog vragen over de aanbestedingsprocedure of de ‘Raamovereenkomst collectieve inkomensaanvulling’? Of wilt u meer weten over inkomensbescherming van uw medewerkers? Neem dan contact op met een van onze specialisten.