Netherlands

Verzekering voor gemeentelijke bouwprojecten

 

CAR-verzekering voor gemeenten

Nog altijd wordt door sommige gemeenten de keuze gemaakt om bij onderhoud, verbouwing, renovatie en nieuwbouw van bijvoorbeeld woningen, wegen, grondwerken en rioleringen het aan de aannemer over te laten om zorg te dragen voor een adequate verzekering voor het project. Dit blijkt echter niet altijd de meest gunstige oplossing voor de gemeente te zijn. Een CAR-verzekering (Construction All Risks) biedt dekking voor materiële schaden die op of rond de bouwplaats kunnen ontstaan. Bouwprocessen zijn vaak complex en dynamisch doordat vele partijen hierbij betrokken zijn (opdrachtgevers, bouwdirecties, hoofd- en onderaannemers, architecten e.d.) Tijdens zo’n proces ontstaan dan ook vaak onvoorziene schaden en is het niet altijd duidelijk welke partij hiervoor verantwoordelijk is. Aon heeft dan ook de doorlopende CAR-verzekering speciaal voor gemeenten ontwikkeld die financiële zekerheid biedt.

 

Specifieke dekking

De doorlopende CAR-verzekering voor gemeenten is door Aon in samenwerking met diverse gemeenten en gerenommeerde verzekeraars tot stand gebracht. In dit product staan uw belangen gegarandeerd centraal. Deze polis voor gemeenten biedt vanzelfsprekend dekking voor de risico's die op een algemene CAR-polis verzekerd zijn. Zo is materiële schade aan het bouwproject gedekt. Daarnaast kan de wettelijke aansprakelijkheid primair gedekt worden voor bij de bouw betrokken partijen, mits deze verband houdt met de uitvoering van het bouwproject. Deze optie wordt vaak gekozen teneinde voor de burgers het eerste en enige aanspreekpunt te zijn. Secundaire dekking voor aansprakelijkheid is uiteraard ook mogelijk. Dan dient er echter wel een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de aannemer voorgeschreven te zijn in de contracten. Ook valt schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever onder de dekking van deze op gemeenten toegespitste CAR-polis. Dit heeft vooral betekenis voor werkzaamheden zoals renovatie, verbouwing of uitbreiding van panden die eigendom zijn van de gemeente.

 

Voordelen van de CAR-verzekering voor gemeenten

Het afsluiten van de doorlopende CAR-verzekering van Aon voor gemeenten biedt verschillende voordelen. De verzekering kent een modulaire opbouw die bestaat uit verschillende secties en is van doorlopende aard. Zo hoeven projecten niet altijd afzonderlijk te worden aangemeld en al uw bouwprojecten zijn automatisch verzekerd en hebben deze dezelfde dekking. Een analyse van diverse polissen van aannemers is dus overbodig.

Bekijk alle voordelen van de speciale CAR-verzekering


 

Waarom een doorlopende CAR-polis bij Aon?

Aon is een betrouwbare risicoadviseur die kritisch en onafhankelijk meedenkt waardoor uw bouwprojecten adequaat verzekerd worden. U kunt rekenen op volledige begeleiding en advisering door een team van specialisten. Zij hebben jarenlange ervaring op het gebied van CAR-verzekeringen voor gemeenten. Vanzelfsprekend zorgt Aon voor een deskundige schadeafhandeling waarbij het onderhandelen met verzekeraars en het incasseren van de schade een vast onderdeel is. Daarbij maakt Aon alleen gebruik van onafhankelijke en op kwaliteit geselecteerde expertisebureaus. Aon behartigt uw belangen en stelt zich te allen tijde op als uw partner.

 

Neem contact op


Wilt u meer weten over de CAR-verzekering voor uw gemeente? Neem dan contact op met onze expert Carla Louwerens.