Netherlands

Wet arbeidsmarkt in balans: wat zijn de gevolgen voor de logistieke sector?

 

Per 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) van kracht. De WAB vervangt de Wet werk en zekerheid (WWZ). De regering wil met de nieuwe wet de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. De wet moet oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid bieden en maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract te bieden.

Wat betekent de WAB voor u?

De WAB heeft grote invloed op het personeelsbeleid van werkgevers, zeker binnen de logistieke sector. Door de nieuwe wet veranderen de volgende zaken rondom arbeidscontracten en ontslag:

 • Lagere WW-premie voor vaste medewerkers
  Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Dit moet het aantrekkelijker maken om een vast contract te bieden. Door deze nieuwe premiesystematiek komt de sectorpremie te vervallen.
 • Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in 3 jaar
  U kunt als werkgever drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar (voorheen in twee jaar) aanbieden aan een werknemer. Het volgende contract is dan automatisch een vast contract. In sommige cao’s kan hiervan worden afgeweken.
 • Oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen
  Werkt u met oproepkrachten? Dan dient u deze werknemers minimaal vier dagen van tevoren op te roepen voor werk. Zegt u de oproep binnen vier dagen af? Dan heeft de oproepkracht recht op loon over de uren waarvoor u hem of haar had opgeroepen. Wanneer u 12 maanden werkt met een oproepkracht bent u verplicht deze werknemer een vaste arbeidsomvang (uren) aan te bieden.
 • Gelijke rechten en arbeidsvoorwaarden voor payrollers
  Wanneer u werkt met payrollcontracten hebben deze werknemers dezelfde rechtspositie als uw vaste werknemers. U moet ze daarom minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden. Vanaf volgend jaar (2021) hebben payrollkrachten ook recht op een goede pensioenregeling.
 • Ontslag mogelijk op grond van cumulatie
  Er is een nieuwe grond voor ontslag: de cumulatiegrond. Dit houdt in dat u werknemers ook kunt ontslaan op basis van een combinatie van omstandigheden.
 • Transitievergoeding
  Uw werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag. Hoe de transitievergoeding berekend wordt, is ook veranderd.

Een uitgebreide toelichting op alle genoemde veranderingen door de WAB vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Grote invloed op de logistieke sector

De invoering van de WAB heeft grote gevolgen voor werkgevers binnen de logistieke sector. Door de grote vraag naar flexibiliteit wordt er binnen de sector veel gebruik gemaakt van tijdelijke contracten, oproepkrachten en payrollcontracten. Door de nieuwe wet wordt het duurder voor werkgevers om met flexwerkers te werken. Heeft u al in beeld wat dit voor uw bedrijf betekent? Weet u hoe u flexibel blijft zonder dat dit u meer geld gaat kosten?

Compensatieregeling transitievergoeding

Daarnaast gaat binnenkort een nieuwe regeling in; de compensatieregeling transitievergoeding. Als een werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding. Met de regeling compensatie transitievergoeding kan de werkgever de betaalde transitievergoeding in sommige gevallen terugkrijgen. Deze mogelijkheid gaat in per 1 april.

Met een beetje hulp bent u voorbereid op de toekomst

Laat uzelf goed informeren en zorg dat u inzicht krijgt in de gevolgen voor uw personeelsbestand. Aon helpt u graag met de uitvoering van een besparingsonderzoek en met de premie en subsidie monitor, waarmee u in de gaten houdt of u de juiste premie afdraagt. Met goed advies over de WAB voor uw personeelsbeleid maakt u betere beslissingen over de toekomst. Onze adviseurs helpen u graag.