Netherlands

Aandachtspunten bij overname logistieke bedrijven

 

Fusies en overnames in de transport en logistieke sector zijn aan de orde van de dag en de verwachting is dat deze consolidatiegolf voorlopig zal aanhouden. Klanten stellen steeds hogere eisen en verlangen professionele diensten op het gebied van efficiëntie, verduurzaming en technologie. Om te kunnen voldoen aan deze eisen is het samenvoegen van organisaties en het bundelen krachten vaak een goede oplossing. Dit brengt alleen de nodige uitdagingen met zich mee.

‘Een voorzichtige aanpak is verstandig’

Henk Bijl, Managing Director Aon Mergers & Acquisitions: “Draaide de fusie- en overnamemarkt eind 2020 al overuren, in het eerste kwartaal van 2021 was dat niet anders. Een stijgende verkoopbereidheid van logistieke ondernemers, kenmerkend in economisch onzekere tijden, heeft veel transacties in gang gezet. De komst van COVID-19 heeft dit proces verder versneld. Kopers voeren hun groeiplannen ter versterking van de strategische positie versneld uit. De transacties zien we op internationaal en nationaal niveau, tussen grote en middelgrote transportbedrijven en in zowel natte als droge logistiek. Er komt echter vanzelfsprekend veel meer kijken bij een overname of fusie dan ‘ik wil groeien of cashen, dus laten we kopen of verkopen’. Een voorzichtige aanpak is om meerdere redenen verstandig.”

Onzekerheden door de waardering

Het proces van een overname gaat altijd samen met de nodige onzekerheden. De verkoper wil nog niet alle informatie verstrekken voordat er een bod ligt, terwijl de kopende partij het liefst alle informatie heeft voordat hij een prijs bepaalt. Veel van de onzekerheden hebben te maken met de waardering van de onderneming. Die is eigenlijk allesbepalend. Maar wat is een onderneming waard als je de risico’s van de overname niet kunt duiden?

De rol van verzekeringen

Welk risico wordt gelopen en wat is het effect van een overname op de dekking van de lopende verzekeringen is per traject verschillend. Verzekeringen kunnen meerwaarde bieden ten aanzien van garanties bedongen bij de verkoop, of bij claims. Een fusie of overname is een ingewikkeld traject, waarbij bestuurders een belangrijke maar ook risicovolle rol spelen. Zonder oog voor de meest impactvolle risico’s loop je de kans op lijken die uit de kast vallen. Het is goed om de kansen maar ook bedrijgingen in kaart te hebben.

Lees meer over de 5 meest imactvolle risico's bij overname